SAB - Escoles de Sabadell

L'energia elèctrica a l'Edifici de Sabadell

Consum avui

Consum setmana

Previsió

Despesa avui

Despesa setmana actual