Compra d'energia

Compra d'energia

Durant l'any 2019 la UAB, juntament amb el grup de compra del CSUC, ha comprat l'energia de dues maneres. Durant els primers dos primers trimestres, Q1 i Q2, l'energia es va comprar a mercat, OMIE, mentre que els dos següents trimestres, Q3 i Q4, es va realitzar un tancament a futurs al mes de març, OMIP, ja que es va detectar una baixada de preu del mercat de futurs.