I - Comunicació

L'energia elèctrica a la Facultat de Ciències de la Comunicació

Consum avui

Consum setmana

Previsió

Despesa avui

Despesa setmana actual