Plaça Cívica

L'energia elèctrica a la Plaça Cívica

Consum avui

Consum setmana

Previsió

Despesa avui

Despesa setmana actual