Consums

Consums i despesa d'electricitat i gas

Resum dels consums de l'any 2019 totals de la UAB i disgregat per electricitat i gas

Total (Electricitat i Gas)

 

Consum per mesos en KWh total a la UAB

 

Despesa energètica en euros

 

Despesa acumulada en euros per mesos a la UAB

 

Electricitat

 

Despesa d'electricitat agregada per mesos a la UAB

 

Gas

 

Consum agregat de gas a la UAB