Sala d'estudi

L'energia elèctrica a la Sala d'Estudi

Consum avui

Consum setmana

Previsió

Despesa avui

Despesa setmana actual