A - Rectorat

L'energia elèctrica a l'edifici Rectorat

Consum avui

Consum setmana

Previsió

Despesa avui

Despesa setmana actual