B - Lletres

L'energia elèctrica a l'edifici B

Consum avui

Consum setmana

Previsió

Despesa avui

Despesa setmana actual