K - Traducció

L'energia elèctrica a la Facultat de Traducció i Interpretació

Consum avui

Consum setmana

Previsió

Despesa avui

Despesa setmana actual