Suport informàtic

El Servei d'Informàtica Distribuïda de Ciències és l'encarregat de donar suport informàtic a la docència, recerca i administració de la Facultat de Ciències, així com a tots els seus departaments i serveis vinculats.

4 Tècnics de Suport, 2 Tècnics mitjans i el responsable Tècnic del SID són els encarregats de dur a terme aquest servei junt amb la coordinació d'un vicedegà que exerceix les funcions de Coordinador del SID.

Responsable: Carmen Pechoabierto Saorín
Telèfon: 93 581 20 30
Adreça electrònica: sid.ciencies@uab.es