Síndic de la Facultat

Síndic


El Síndic de la Facultat de Dret té la missió de tutelar els drets dels membres de la Facultat, i amb aquesta finalitat pot supervisar l’actuació de l’administració universitària. És elegit per la Junta de Facultat per un període de quatre anys, i en l’exercici de les seves funcions gaudeix de plena autonomia i imparcialitat.
 
L’actual Síndic és el Dr. Ferran Pons Cànovas, que fou escollit per la Junta de Facultat el 26 de febrer de 2016.
 
Actua d’ofici o a instància de part. Tots els membres de la Facultat de Dret s’hi poden adreçar sol·licitant que actuï en relació amb la queixa que formulin. Les queixes es poden presentar, mitjançant un escrit raonat, a l’adreça sindic.dret@uab.cat

Informe Síndic - Febrer 2017
Informe Síndic - Febrer 2018
Informe Síndic - Desembre 2018