Missatge del degà

Antoni Méndez, degà de la Facultat

Benvolguts/des,
 
Aprofito l’ocasió que em dóna la presentació d’aquesta Guia per donar-vos la benvinguda a la Facultat de Ciències. Espero que aquest curs us sigui ben profitós en tots els sentits.

Us trobeu en una bona universitat, de qualitat comparable a les bones universitats europees i americanes. Així ho corroboren moltes dades objectives de què disposem, l’opinió dels professors i estudiants que ens visiten i els bons resultats que els nostres titulats i titulades obtenen a l’estranger.

Això no vol dir que no hi hagi res per millorar; al contrari, com més elevat és el nivel de qualitat d’una institució, més alt ha de ser també el seu nivell d’autoexigència. La millora de la nostra Facultat i de la nostra Universitat requereix la participació de tots els qui en formem part: professorat, alumnat i personal d’administració i serveis. Us convido, doncs, a que mantingueu sempre una actitud activa, a que ens comuniqueu qualsevol crítica o suggeriment de millora i a que participeu de la vida la Facultat.

La ciència és apassionant. Us permetrà gaudir d’una perspectiva privilegiada del món que ens envolta. Però cal, també, que participeu en les activitats culturals; esportives i de voluntariat que s’organitzen al campus. Només així assolireu una formació integral com a científics, com a professionals i com a persones.

Si teniu alguna dificultat, no dubteu a recórrer al professorat, a la Coordinació de la vostra titulació, a la Gestió Acadèmica o al Deganat. Ens trobareu sempre disposats a ajudar-vos.

Molt cordialment,
ANTONI MÉNDEZ I VILASECA
Degà