Missatge de la degana

Tatiana Rovira, degana de la Facultat

L'equip de deganat i el personal d'administració i serveis de la gestió acadèmica et donem la benvinguda al web de la Facultat de Psicologia que pretén ser una eina de promoció i comunicació útil i transparent per a tot el col·lectiu del professorat, el personal d'administració i serveis, els estudiants i per a qualsevol persona interessada a conèixer la nostra Facultat.

Podeu consultar el Programa Electoral 2019-2022
 
Tatiana Rovira Faixa
Degana