Gestió econòmica

La Gestió Econòmica d'Economia i Empresa és un servei adreçat al personal docent, al personal d'administració i serveis  i al Consell d'Estudiants de la Facultat.

Les seves funcions principals són controlar i gestionar el pressupost del centre i dónar suport als Departaments, Deganat, Administració, la Biblioteca, la Gestió Acadèmica, el Servei d'Informàtica Distribuïda i el Suport Logístic i Punt d'Informació en les tasques de caràcter econòmic descentralitzades.

icona ubicació   Gestió Econòmica
Campus de Bellaterra UAB

Edifici B, Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
icona phone 93 586 8375
icona email ge.economia.empresa@uab.cat

 

Gestora Econòmica
Olga Castaño Naranjo
ge.economia.empresa@uab.cat 93 586 8375
Administrativa
Esther Ubeda Cervera
ge.economia.empresa@uab.cat 93 586 8089