Història de la Facultat


REGLAMENT DE LA FACULTAT DE MEDICINA

Acord del Consell de Govern de 10 de novembre de 2004 modificat per l'acord del Consell de Govern del 30 de setembre de 2014

Clickeu al següent enllaç:

Reglament de la Facultat (PDF, )