Formulari de Queixes i Suggeriments

Formulari de Suggeriments i Queixes

Si ets estudiant i tens alguna consulta, suggeriment o queixa sobre alguna assignatura hauries de contactar primer amb el professor responsable o el coordinador de l'assignatura.