Equip de deganat

Degana
Dra. Laura Feliu Martinez
93 581 1338

Secretari acadèmic i Coordinador del projecte SIGQ
Dr. Àlex Casademunt Montfort
93 581 2431

Vice-degà d'Ordenació Acadèmica
Dr. Agustí Bosch Gardella
93 581 2434

Coordinadora de titulacions i Coordinadora del Grau de Sociologia i dels dobles graus: Sociologia + Estadística i  Ciència Política i Gestió Pública + Sociologia
Dra. Olga Serradell i Pumareda
93 581 2447

Coordinador del Grau de Ciència Política i Gestió Pública i del doble Grau de Ciència Política i Gestió Pública + Dret
Dr. Guillem Rico Camps
93 581 4633

Coordinador Grau Relacions Internacionals
Dr. Oriol Costa Fernández
93 581 1726

Coordinadora dels Programes de Màster
Dra. Pilar Carrasquer Oto
93 581 2432

Vice-degana de TFG i Professionalització
Dra. Dafne Muntanyola Saura
93 581 2446

Vice-degà d'Intercanvis i Relacions Institucionals
Dr. Francesc Serra i Massansalvador
93 581 2161

Coordinadora d'Economia i Serveis
Dra. Roser Nicolau Nos
93 581 1815

Secretària de la degana
Núria Font Castanys
Telèfon: 93 581 1338
Correu electrònic: dg.politiques.sociologia@uab.cat