Oferta de màsters oficials

Llistat dels màsters oficials de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia on s'indica el tipus de màster, les places i la modalitat
Nom Tipus Places Modalitat
Ciència Política / Political Science Màster Oficial UAB 25 places Presencial
Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / Erasmus Mundus in Education Policies for Global Development - GLOBED Erasmus Mundus 27 places Presencial
Gestió Pública Interuniversitari 30 places Presencial.
Joventut i Societat Interuniversitari
Política Social, Treball i Benestar Màster Oficial UAB 25 places Presencial
Recerca Avançada en Ciència Política / Advanced Research in Political Science Màster Oficial UAB 20 places

Presencial

Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament Màster Oficial UAB 45 places Presencial.