Coordinacions de màster

Contactes

Màster oficial en Ciència Política / Political Science

Enrique Hernández: enrique.hernandez@uab.cat

 

Màster oficial en GLOBED - Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / Erasmus Mundus in Education Policies for Global Development (Consorci 19-24)

Xavier Bonal: Xavier.Bonal@uab.cat; Antoni Verger: Antoni.Verger@uab.cat

 

Màster oficial en Gestió Pública

Ixchel Pérez: m.gestio.publica@uab.cat

 

Màster oficial en Política Social, Treball i Benestar

Joan Miquel Verd: JoanMiquel.Verd@uab.cat

 

Màster Oficial en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament 

Rafael GrasaRafael.Grasa@uab.cat 

 

Màster Interuniversitari en Joventut i Societat

Rafael Merino: Rafael.Merino@uab.cat

Pere Soler Maso: coord.mijs@udg.edu