Gestió Acadèmica

.

La Gestió Acadèmica té cura de les tasques relatives a qüestions administratives i acadèmiques relacionades amb professorat i alumnes.

Cap del servei: 
Laura Pont Guardi


Ens trobaràs a l'Edifici B del Campus de la UAB
08193 - Cerdanyola del Vallès

.

 En cas que necessitis ser atès/a personalment a la Gestió Acadèmica, l'atenció es farà amb cita prèvia. 

 

En cas que hagis de realitzar un tràmit en nom d'una altra persona, és imprescindible portar una autorització signada i copia del seu DNI o passaport.

Per recollir un títol oficial d'una altra persona cal aportar poders notarials.

 

Calendari

Horari d'atenció al públic presencial:
 • De dilluns a divendres de 10:00h a 13:00h
 • De dilluns a dijous de 15:00h a 17:00h 
   
 • Tot el mes de juliol, l'1, 2, 30 i 31 d'agost: De dilluns a divendres de 10:00h a 13:30 hores
 • La gestió romandrà tancada del 3 al 29 d'agost

 

Per a qualsevol tràmit que no requereixi presencialitat ens podeu escriure al correu electrònic ga.politiques.sociologia@uab.cat

 
Horari d'atenció telefònica
 • De dilluns a divendres de 09:00h a 13:30h
 • De dilluns a dijous de 15:00h a 17:00h 
   
 • Tot el mes de juliol, l'1, 2, 30 i 31 d'agost: De dilluns a divendres de 09:00h a 13:30 hores
 • La gestió romandrà tancada del 3 al 29 d'agost

Contacta amb nosaltres

+34 93 581 1221

Per a Graus:

ga.politiques.sociologia@uab.cat

Per a Màsters:

ga.masters.fcps@uab.cat

Responsable d'Afers Acadèmics:
Carme Gonzalez Silva
 (ga.politiques.sociologia@uab.cat)

Responsable de Programació Docent:
Sara Navarro Valverde
(ga.programacio.docent.fcps@uab.cat)

Responsable de Programes d'Intercanvis:
Sara Ruiz
(intercanvis.politiques@uab.cat)

+34 93 581 3824

Responsable del Programa de Pràctiques:
José Augusto Morillas González
(practiques.fcps@uab.cat)

Tràmits i Funcions

Et pots dirigir a la Gestió Acadèmica per a les qüestions següents, entre d'altres:

- Peticions d’informació sobre la normativa acadèmica i tractament de l'expedient, així com altres informacions sobre els plans d'estudi de la facultat
- Accés a la universitat per preinscripció
- Accés per canvi d'estudis
- Accés a Màsters
- Reincorporació als estudis
- Programes de mobilitat i intercanvi
- Modificacions de matrícula
- Pràctiques professionals
- Tramitació de títols i certificats