Gestió Acadèmica

.

La Gestió Acadèmica té cura de les tasques relatives a qüestions administratives i acadèmiques relacionades amb professorat i alumnes.

Cap del servei: 
Maria Victoria Ciriano Nogales (en funcions)


Ens trobaràs a l'Edifici B del Campus de la UAB
08193 - Cerdanyola del Vallès

En cas que necessitis ser atès/a personalment a la Gestió Acadèmica, l'atenció es farà amb cita prèvia. 

En cas que hagis de realitzar un tràmit en nom d'una altra persona, és imprescindible portar una autorització signada i copia del seu DNI o passaport.

Per recollir un títol oficial d'una altra persona cal aportar poders notarials.

Calendari

Horari d'atenció al públic presencial:

- Dimarts i Dijous de 10 a 13 h i de 15:30 a 17:30.
Per a qualsevol tràmit que no requereixi presencialitat ens podeu consultar al correu electrònic ga.politiques.sociologia@uab.cat

La Gestió Acadèmica restarà tancada:

- Tancat del 4 al 28 d'agost de 2020, atenció online del 6 al 7 d'agost.
- Del 22 de desembre de 2020 al 6 de gener de 2021

Horari del Registre General del Rectorat
- De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h
- Juliol i Agost de 9:00 a 14:00 h
- Nadal i Setmana Santa (laborables) de 9:00 a 14:00 h

Contacta amb nosaltres

+34 93 581 1221
+34 93 581 3824

Per a Graus:

ga.politiques.sociologia@uab.cat

Per a Màsters:

ga.masters.fcps@uab.cat


Responsable d'Afers Acadèmics:
Mariví Ciriano Nogales
 (ga.politiques.sociologia@uab.cat)

Responsable de Programació Docent:
Sara Navarro Valverde
(ga.programacio.docent.fcps@uab.cat)

Responsable de Programes d'Intercanvis:
Francisco Manuel González Caballero
(intercanvis.politiques@uab.cat)

Responsable del Programa de Pràctiques:
Olga Alonso López
(practiques.fcps@uab.cat)

Tràmits i Funcions

Et pots dirigir a la Gestió Acadèmica per a les qüestions següents, entre d'altres:

- Peticions d’informació sobre la normativa acadèmica i tractament de l'expedient, així com altres informacions sobre els plans d'estudi de la facultat
- Accés a la universitat per preinscripció
- Accés per canvi d'estudis
- Accés a Màsters
- Reincorporació als estudis
- Programes de mobilitat i intercanvi
- Modificacions de matrícula
- Pràctiques professionals
- Tramitació de títols i certificats