Gestió Acadèmica

.

La Gestió Acadèmica té cura de les tasques relatives a qüestions administratives i acadèmiques relacionades amb professorat i alumnes.

Cap del servei: 
Laura Pont Guardi


Ens trobaràs a l'Edifici B del Campus de la UAB
08193 - Cerdanyola del Vallès

.

 En cas que necessitis ser atès/a personalment a la Gestió Acadèmica, l'atenció es farà amb cita prèvia. 

 

En cas que hagis de realitzar un tràmit en nom d'una altra persona, és imprescindible portar una autorització signada i copia del seu DNI o passaport.

Per recollir un títol oficial d'una altra persona cal aportar poders notarials.

 

Calendari

Horari d'atenció al públic presencial:

Juny i fins 8 de juliol:

  • De dilluns a dijous de 10:00 a 13:00 hores
  • Dilluns, dimecres i divendres de 15:30 a 17:30h

 Del 11 al 31 de juliol:

  • De dilluns a divendres de  10:00 a 13:00h
 
Per a qualsevol tràmit que no requereixi presencialitat ens podeu escriure al correu electrònic ga.politiques.sociologia@uab.catHorari del Registre General del Rectorat
- De dilluns a divendres de 9:00 a 16:00 h
 

Contacta amb nosaltres

+34 93 581 1221
+34 93 581 3824

Per a Graus:

ga.politiques.sociologia@uab.cat

Per a Màsters:

ga.masters.fcps@uab.cat


Responsable d'Afers Acadèmics:
Mariví Ciriano Nogales
 (ga.politiques.sociologia@uab.cat)

Responsable de Programació Docent:
Sara Navarro Valverde
(ga.programacio.docent.fcps@uab.cat)

Responsable de Programes d'Intercanvis:
Isabel Segura Coma
(intercanvis.politiques@uab.cat)

Responsable del Programa de Pràctiques:
Olga Alonso López
(practiques.fcps@uab.cat)

Tràmits i Funcions

Et pots dirigir a la Gestió Acadèmica per a les qüestions següents, entre d'altres:

- Peticions d’informació sobre la normativa acadèmica i tractament de l'expedient, així com altres informacions sobre els plans d'estudi de la facultat
- Accés a la universitat per preinscripció
- Accés per canvi d'estudis
- Accés a Màsters
- Reincorporació als estudis
- Programes de mobilitat i intercanvi
- Modificacions de matrícula
- Pràctiques professionals
- Tramitació de títols i certificats