Història de la Facultat

La Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia és un centre relativament jove, que va ser inaugurat l'octubre de 1986. Va ser impulsada per professorat de Sociologia i Ciència Política, que fins llavors havien exercit a les Facultats d'Economia i de Dret, i va ser el primer centre universitari creat per la Generalitat de Catalunya després del traspàs de competències per part del Ministeri d'Educació.

Des del curs 1986-1987 fins l'entrada en vigència dels plans d'estudis de 1992 les llicenciatures eren només de segon cicle, amb un curs d'accés, fet que va suposar procedències multidisciplinars. A partir del curs 1992-1993 es van iniciar les llicenciatures de 4 anys, que també permetien accessos directes a segon cicle, però molt més restringits.

El curs 2009-2010 es van implantar els Graus universitaris amb els criteris de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que també van implicar la introducció del Treball de Fi de Grau per a tot l'alumnat.

Uns anys abans, el 2006-2007 es van començar a impartir màsters oficials. El nostre primer títol va ser el Màster Europeu de Treball i Política Social. Posteriorment es van incorporar el Màster en Gestió Pública, hereu d'un mestratge propi vinculat a l'Escola d'Administració Pública, el Màster en Investigació en Sociologia Aplicada, el Màster Participació i Polítiques Socials, i el Màster Pensar i Governar les Societats Complexes, que actualment no s'imparteixen.

La darrera novetat ha estat la incorporació d'itineraris curriculars simultanis que permet obtenir els títols de Grau en Ciència Política i Gestió Pública + Grau en Dret, o bé el Grau en Estadística Aplicada + Grau en Sociologia.

  • Josep Maria Vallès Casadevall (1986-1990)
  • Joan Botella Corral (1990-1992)
  • Judit Astelarra Bonomi (1992-1996)
  • Joaquim Maria Molins López-Rodó (1996-2001)
  • Fausto Miguélez Lobo (2001-2005)
  • Josep M. Sanahuja Bonfill (2006-2009)
  • Salvador Cardús i Ros (2009-2012)
  • Joan Botella Corral (2012-2018)
  • Laura Feliu Martínez (2018-2021)
  • Olga Serradell Pumareda (2021--)