Memòria 25 anys

Memòria de la Facultat

Mem?ria de la Facultat de Ci?ncies Politiques - 25 Anys    

Contingut de la memòria:
  • Una cronologia d'esdeveniments
  • Episodis significatius a la Facultat
  • Dades estadístiques sobre alumnat
  • Llistat de professors i de PAS que ha estat vinculat a la Facultat
  • Enumeració dels convenis d'intercanvi internacionals
  • Llistat de les institucions on els estudiants han cursat pràctiques professionals
  • Dos articles de professors sèniors (un de CC. Política i un de Sociologia) sobre el passat, present i futur de la Facultat
  • Recull de fotografies

Descarrega el document PDF (5,28 MB)