Servei de Suport Logístic i Informació

Edifici B Campus UAB
08193 - Cerdanyola del Vallès

Contacte
93 581 1202 / 93 581 1201 (cap del SliPi)
slipi.politiques.sociologia@uab.cat