Servei de Suport Logístic i Informació

Contacte

Edifici B Campus UAB
08193 - Cerdanyola del Vallès

Contacte
93 581 1202 / 93 581 1201 (cap del SliPi)
slipi.politiques.sociologia@uab.cat

Horari d'atenció al públic

Horari especial fase de represa 
De dilluns a divendres: 9 a 13 h
Caps de setmana: Tancat

Horari d'estiu (a partir del Juliol)
9 a 13 h
A l'agost està tancat

Oferta general:

 • Resolució dels dubtes i aclariments sobre temes relacionats amb la Facultat i/o UAB
 • Suport actiu als actes institucional de la Facultat i de la UAB.
 • Lliurament i recollida de claus als usuaris autoritzats
 • Gestió del correu, paqueteria i missatgeria
 • Control dels panells informatius i dels cartells a penjar (amb autorització prèvia)
 • Reserva d'espais i d'aules per a activitats no docents i material tècnic (per al personal autoritzat)
 • Consigna per a professors i alumnes
 • Armariets per als alumnes
 • Prèstec de portàtils per a l'alumnat (normativa): Formulari de sol·licitud de préstec


Matrícula

 • Lliurament de la documentació de Matrícula
 • Informació carnets d’estudiants


Informació docència

 • Informació sobre la ubicació de les aules i altres dependències del centre
 • Informació sobre els horaris de classes i activitats
 • Informació de les activitats a la facultat i d’altres centres de la UAB
 • Recepció de treballs per als professors
 • Informació i tramitació dels avisos d'absència del professorat
 • Informació i control de la docència


Suport incidències

 • En cas d’emergències
 • Incidències a les aules
 • Farmaciola
 • Objectes perduts
 • Avaries a les instal·lacions i/o al mobiliari

El personal del Suport Logístic és el següent:
Rosa Maria Sáez (cap)
Melania Fortes Zafra
Sara Llunell Canales
Charo Martín Cruz
Marc Peral Canalda