Comissió de Qualitat

Funcions

 • Elaborar, actualitzar i fer el seguiment de la política i objectius de qualitat del centre.
 • Elaborar, actualitzar i revisar el Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) del Centre.
 • Definir i vetllar per l’actuació i el manteniment del quadre de comandament del centre.
 • Vetllar per la difusió i implantació del a política i objectius de qualitat del centre i del SGIQ.
 • Vetllar per l’assegurament de la millora docent contínua del centre.

Composició

 • Responsable SGIQ: Francesc Muñoz
 • Tècnica SGIQ: Helena Martín
 • Vicedegana TFG i Professorat: Dafne Muntanyola
 • Coordinador graus: Guillem Rico
 • Coordinador màsters: Oriol Barranco
 • Gestora Acadèmica: Laura Pont
 • PDI màsters: Xavier Rambla
 • PDI graus: Massoud Sharifi
 • Alumnat: Elisenda Rimbau, Paddy Hally

Informació del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de la facultat

 • Trobareu tota la informació relativa al SGIQ de la facultat al següent enllaç