Comissió d'Ordenació Acadèmica

Funcions:

 • Elaborar propostes per millorar la qualitat de la docència i, si s'escau, trametre-les a la Junta de Facultat.
 • Supervisar la coordinació de cada curs, d'acord amb els programes i orientacions de les matèries del Pla d'estudis.
 • Elaborar les propostes de convalidacions de les assignatures de la Facultat.
 • Informar la Junta de Facultat de la proposta de Pla docent.
 • Demanar consultes a les persones que consideri més adients per tal de dur a terme les seves funcions.
 • Totes les funcions de caràcter acadèmic que li atorgui la Junta de Facultat.
Composició:
 • President (Vicedegà d'Ordenació Acadèmica): Agustí Bosch
 • Coordinadores de titulació: Olga Serradell i Pilar Carrasquer
 • Administradora de centre: Esther Ponsà 
 • Gestor/a Acadèmic/a: Enric López
 • Professorat Sociologia: Joan Miquel Verd
 • Professorat Ciència Política i Dret Públic: Eva Ostergaard
 • Professorat Relacions Internacionals: Oriol Costa
 • Professorat Economia Aplicada: Guadalupe Souto
 • Estudiants: Alba Fernández Pastor, Albert Ybarra Delgado, Raquel Poveda Barea, Sergi Ferrer Joli