Conèixer per transformar

UAB2013.Slot.Title.XifresConeix

Pràctiques externes

Organigrama
143 Convenis amb institucions per fer pràctiques

Titulacions

Professor
100 % Titulacions acreditades amb excel·lència

Recerca

Laboratori
14 Grups de recerca

Rànquings

Laboratori
2a a Espanya en el camp de la Ciència política en el rànquing I-UGR (2009-13)

Rànquings

Laboratori
2a a Espanya en el camp de la Sociologia en el rànquing I-UGR (2009-13)

UAB2013.Slot.Title.EnllacosCortina