Suport logístic i Punt d'Informació

Contacte

Edifici B Campus UAB
08193 - Cerdanyola del Vallès

Contacte
93 581 1202 / 93 581 1201 (cap de l'SliPi)
slipi.politiques.sociologia@uab.cat

Horari d'atenció al públic
 

Horari d’hivern

 • De dilluns a divendres de 8:30 a 20:00h

Horari d'estiu (juliol)

 • De dilluns a divendres de 8:30 a 19h
 • Agost tancat

Oferta general:

 • Informació general de temes relacionats amb la Facultat i la UAB
 • Suport actiu als actes institucional de la Facultat i de la UAB
 • Gestió, control i lliurament de claus als usuaris autoritzats
 • Gestió i control de lliurament del correu, paqueteria i missatgeria
 • Gestió i control de les pantalles de difusió i dels cartells a penjar (amb autorització prèvia)
 • Gestió de reserves d'espais i del material tècnic per activitats de la Facultat, de la UAB i externes a la universitat: Formulari de sol·licitud de reserva d'espais
 • Gestió de la consigna per a professors i alumnes
 • Control dels armariets per als alumnes
 • Préstec de portàtils per a l'alumnat (normativa): Formulari de sol·licitud de préstec
 • Control dels espais de la facultat (normativa del local d'estudiants): Formulari de sol·licitud del local d'estudiants
 • Gestió dels objectes perduts
 • Avís d’absència del professorat
 • Justificants d’assistència

Matrícula

 • Lliurament del material de matrícula
 • Informació carnets d’estudiants


Informació docència

 • Informació sobre la ubicació de les aules i altres dependències del centre
 • Informació sobre els horaris de classes i activitats
 • Informació de les activitats a la facultat i d’altres centres de la UAB
 • Recepció de treballs per als professors
 • Informació i tramitació dels avisos d'absència del professorat
 • Informació i control de la docència


Suport incidències

 • En cas d’emergències
 • Incidències a les aules
 • Farmaciola
 • Objectes perduts
 • Avaries a les instal·lacions i/o al mobiliari

El personal del Suport Logístic és el següent:
Rosa Maria Sáez (cap)
Melania Fortes Zafra
Sara Llunell Canales
Charo Martín Cruz
Marc Peral Canalda