Junta de Facultat

La Junta és l'òrgan col·legiat de govern de la Facultat. Està formada per 50 membres:

- El degà o degana, que la presideix
- Els membres de l'equip de govern de la Facultat
- L'administrador o administradora
- Una representació del personal acadèmic i del personal investigador en formació de cada departament
- Una representació dels estudiants de les diferents titulacions
- Una representació del PAS
- Una representació dels professors i professores no funcionaris i dels becaris i becàries en formació

La Junta de Facultat compta amb comissions delegades, que actuen com a òrgans assesors. Les comissions permanents de la Facultat són:

- La Comissió d'Ordenació Acadèmica
- La Comissió d'Economia i Serveis
- La Comissió de Relacions Institucionals

 EQUIP DEGANAT

 • Degana: Laura Feliu Martínez
 • Secretari i Coordinador del projecte SIGQ de la Facultat: Àlex Casademunt Monfort
 • Vicedegà d’Ordenació Acadèmica: Agustí Bosch Gardella
 • Vicedegana de TFG i de Professionalització: Maria del Mar Griera Llonch
 • Coordinadora de titulacions i Coordinadora del Grau de Sociologia i dels dobles graus: Sociologia+Estadística Aplicada i Ciència Política i Gestió Pública +Sociologia: Olga Serradell Pumareda
 • Coordinador del Grau de Relacions Internacionals: Oriol Costa Fernández
 • Coordinador del Grau de Ciència Política i Gestió Pública i del doble grau de Ciència Política i Gestió Pública+Dret: Guillem Rico Camps
 • Coordinadora Programes de Màster: Pilar Carrasquer Oto
 • Vicedegà d’Intercanvis i de Relacions Institucionals: Francesc Serra Massansalvador
 • Coordinadora d'Economia i Serveis: Roser Nicolau Nos
 • Administradora de Centre: Esther Ponsà Sánchez

SECTOR A (professorat Permanent)

 • Ana Mar Fernández Pasarín (Ciència Política i Dret Públic)
 • Eva Anduiza Perea (Ciència Política i Dret Públic)
 • Eva Kristine Ostergaard-Nielsen (Ciència Política i Dret Públic)
 • Núria Font Borrás (Ciència Política i Dret Públic)
 • Raquel Gallego Calderón (Ciència Política i Dret Públic)
 • Xavier Ballart Hernández (Ciència Política i Dret Públic)
 • Ferran Izquierdo Brichs (Dret Públic i Ciències Historicojurídiques)
 • Maria Ester Barbé Izuel (Dret Públic i Ciències Historicojurídiques)
 • Rafael Grasa Hernández (Dret Públic i Ciències Historicojurídiques)
 • Francesc Assis Trillas Jané (Economia Aplicada)
 • Guadalupe Souto Nieves (Economia Aplicada)
 • Enrico Mora Malo (Sociologia)
 • Joan Miquel Verd Pericàs (Sociologia)
 • Pedro López Roldán (Sociologia)
 • Sònia Parella Rubio (Sociologia)
 • Maria Teresa Sordé Martí (Sociologia)
 • Xavier Bonal i Sarró (Sociologia)
 • Francesc Muñoz Pradas (Geografia)

SECTOR B (professorat no permanent)

 • Aina Tarabini-Castellani Clemente (Sociologia)
 • Vacant

SECTOR C (estudiants)

 • Max Ferreras Tarrés
 • Matías Sanandrés Capó
 • Guillem Vives Flores
 • Laia Alonso Carbó
 • Fabiola Castany Arisa
 • Berta Vidal Navarrete
 • Laura van Esch Solà
 • Júlia Ruck Guasch
 • Dídac Duran Malapeira
 • Núria González Duch
 • Carmen Martínez Blanc
 • Marc Vilaseca Buxadé
 • Clàudia Mohedano Jiménez
 • Pau Garcia Sánchez
 • Guillem Muñoz Alsina

SECTOR D (PAS)

 • Montserrat Catafal Benito
 • Josep Palau Paloma
 • Andreu Pompas Alcaraz
 • Rosa Maria Saéz Gutiérrez