Junta de Facultat

Composició

La Junta és l'òrgan col·legiat de govern de la Facultat. Està formada per 50 membres:

- El degà o la degana, que la presideix
- Els membres de l'equip de govern de la Facultat
- L'administrador o administradora de centre
- Una representació del personal acadèmic i del personal investigador en formació de cada departament amb docència a la facultat
- Una representació de l'alumnat de les diferents titulacions
- Una representació del personal d'administració i serveis
- Una representació del professorat no funcionaris i dels i de les becaris i becàries en formació

La Junta de Facultat compta amb comissions delegades, que actuen com a òrgans assesors. Les comissions permanents de la Facultat són:

- La Comissió d'Ordenació Acadèmica
- La Comissió d'Economia i Serveis
- La Comissió de Qualitat

 

 EQUIP DEGANAT

 • Degana: Olga Serradell Pumareda
 • Secretari i Coordinador del projecte SGIQ de la Facultat: Francesc Muñoz Pradas
 • Vicedegà d’Ordenació Acadèmica: Oriol Costa Fernández
 • Vicedegana de TFG i de Professionalització i Comunicació: Dafne Muntanyola Saura
 • Coordinador del Grau de Sociologia i dels dobles graus: Sociologia+Estadística Aplicada i Ciència Política i Gestió Pública +Sociologia: Josep Lluís Espluga Trenc
 • Coordinador del Grau de Relacions Internacionals: Francesc Serra Massansalvador
 • Coordinador del Grau de Ciència Política i Gestió Pública i del doble grau de Ciència Política i Gestió Pública+Dret: Guillem Rico Camps
 • Coordinadora Programes de Màster: Oriol Barranco Font
 • Vicedegà d’Intercanvis i de Relacions Institucionals: Francesc Serra Massansalvador
 • Vicedegana d'Economia i Serveis: Ana Mar Fernández Pasarín
 • Administradora de Centre: Eva Vila Morros

SECTOR A (professorat permanent)

Departament de Ciència Política i Dret Públic

 • Eva Anduiza Perea
 • Agustí Bosch Gardella
 • John Etherington
 • Núria Font Borràs
 • Raquel Gallego Calderón
 • Eva Kristine Ostergaard-Nielsen

Departament de Sociologia

 • Pedro López Roldán
 • Enrico Mora Malo
 • Sònia Parella Rubio
 • Maria Teresa Sordé Martí
 • Joan Miquel Verd Pericàs

Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques

 • Laura Feliu Martínez
 • Rafael Grasa Hernández

Departament d'Economia Aplicada

 • Miquel-Àngel Garcia López
 • Francesc Trillas Jané

Interdepartamental

 • Roser Nicolau Nos

SECTOR B (professorat no permanent)

 • Emilia Aiello
 • Carolina Galais González
 • Juan Pérez Rajó
 • Massoud Sharifi
 • Juan Pablo Soriano Gatica

SECTOR C (alumnat)

 • Ona Farré Perisé
 • Roxana Caiza Tipán
 • Guillem Castellarnau Sanagustín
 • Martina Gras Arisa
 • Paddy Hally García
 • Xènia López Narbona
 • Irina Moles Crevillen
 • Sabina Monzonís Busto
 • Mar Pacheco Estruch
 • Xènia Ris Capdevila
 • Júlia Ruck Guasch
 • Marina Sorribas Basiona
 • Judit Tort Badal
 • Berta Vidal Navarrete
 • Nil Vilardaga Roca

SECTOR D (PAS)

 • Montserrat Catafal Benito
 • M. Victòria Ciriano Nogales
 • Andreu Pompas Alcaraz
 • Rosa Maria Saéz Gutiérrez