Departaments de la Facultat

 

Departament de Ciència Política i Dret Públic

93 581 1767 d.c.politica@uab.cat
cpdp.uab.es

Unitat de Ciència Política i Administració
cpa.uab.cat

Departament de Sociologia

93 581 1152 d.sociologia@uab.cat
www.uab.cat/departament/sociologia

 

Departament de Matemàtiques

93 581 1304   d.matematiques@uab.cat
www.uab.cat/matematiques

Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques

93 581 1300   d.dret.public@uab.cat
www.uab.cat/departament/dret-public-ciencies-historicojuridiques/

Departament d'Economia i Història Econòmica

93 581 1200   d.econ.h.economica@uab.cat
www.h-economica.uab.es/

Departament d'Economia Aplicada

93 581 1680   d.econ.aplicada@uab.cat
www.uab.cat/departament/economia-aplicada/

Departament de Traducció i d'Interpretació

93 581 2762   d.traduccio@uab.cat

www.fti.uab.es/departament/

Departament de Geografia

93 581 1527   d.geografia@uab.cat
www.uab.es/dep-geografia/

Departament d'Història Moderna i Contemporània

93 581 1186   d.h.moderna@uab.cat
www.uab.cat/departament/historia-moderna-contemporania/

Departament d'Antropologia Social i Cultural

93 581 1239   d.antropologia@uab.cat

www.uab.cat/antropologia/

Departament de Psicologia de la Salut i Psicologia Social

93 581 2319   d.psic.salut@uab.cat

www.uab.cat/departament/psicologia-social/