Coordinadors de titulació

Els coordinadors i coordinadores d'estudis són les persones encarregades de dirigir, organitzar i coordinar els ensenyaments de cadascuna de les titulacions que s'imparteixen a la Facultat.
 

 - Coordinació del Grau en Sociologia i dels dobles graus de Sociologia+ Estadística Aplicada i de Ciència Política i Gestió Pública+ Sociologia: Josep Lluís Espluga (joseplluis.espluga@uab.cat)

- Coordinació del Grau en Ciència Política i Gestió Pública i del doble grau en Ciència Política i Gestió Pública+ Dret: Guillem Rico (guillem.rico@uab.cat)

- Coordinació del Grau en Relacions Internacionals: Francesc Serra (francesc.serra@uab.cat)

 

Comissió de Treball de Fi de Grau:

Dr. Ferran Izquierdo  (president)              Tel. 93 581 2424
ferran.izquierdo@uab.cat

Dra. Dafne Muntanyola                            Tel. 93 581 2447
dafne.muntanyola@uab.cat

Dr. Ismael Blanco Fillola                          Tel. 93 586 8819
Ismael.Blanco@uab.cat

 

El Dr. Oriol Barranco Font forma part de l'Equip de deganat com a Coordinador dels Programes de Màster. D'altra banda, hi ha un coordinador o coordinadora de cada Màster:

Màster en Gestió pública

Dra. Ixchel Pérez Duran 93 581 1767 m.gestio.publica@uab.cat 

Màster en Política Social, Treball i Benestar

Dr. Joan Miquel Verd Pericàs  93 581 2404      coord.master.treball.politica.social@uab.cat  

Màster en Ciència Política

Dr. Enrique Hernández    enrique.hernandez@uab.cat

Màster en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament

Dr. Eduard Soler Lecha    93 581 1404    Eduard.Soler@uab.cat  

Màster interuniversitari en Joventut i Societat

Dr. Rafael Merino Pareja   93 581 3195    Rafael.Merino@uab.cat  

GLOBED - Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global

Dr. Xavier Bonal Sarro   93 581 4654    info@globed.eu

Dr. Antoni Verger  93 581 4920    Antoni.Verger@uab.cat