Coordinadors de titulació

Els coordinadors i coordinadores d'estudis són les persones encarregades de dirigir, organitzar i coordinar els ensenyaments de cadascuna de les titulacions que s'imparteixen a la Facultat.
 

 - Coordinació del Grau en Sociologia i dels dobles graus de Sociologia+ Estadística Aplicada i de Ciència Política i Gestió Pública+ Sociologia: Josep Lluís Espluga (joseplluis.espluga@uab.cat)

- Coordinació del Grau en Ciència Política i Gestió Pública i del doble grau en Ciència Política i Gestió Pública+ Dret: Guillem Rico (Guillem.Rico@uab.cat)

- Coordinació del Grau en Relacions Internacionals: Francesc Serra (francesc.serra@uab.cat)

 

Comissió de Treball de Fi de Grau:

Dr. Alex Casademunt Montfort                 Tel. 93 581 2431
Alex.Casademunt@uab.cat

Dr. Ferran Izquierdo Brichs                       Tel. 93 581 2424
Ferran.Izquierdo@uab.cat

Dra. Aina Tarabini-Castellani Clemente    Tel. 93 581 2446
Aina.Tarabini@uab.cat
 

 

El Dr. Oriol Barranco Font forma part de l'Equip de deganat com a Coordinador dels Programes de Màster. D'altra banda, hi ha un coordinador o coordinadora de cada Màster:

Màster en Gestió pública

Dra. Raquel Gallego Calderón 93 581 2431 m.gestio.publica@uab.cat 

Màster en Política Social, Treball i Benestar

Dr. Joan Miquel Verd Pericàs  93 581 2404      coord.master.treball.politica.social@uab.cat  

Màster en Ciència Política

Dra. Carolina Galais   Carolina.Galais@uab.cat 

Màster en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament

Dr. Rafael Grasa Hernández    93 581 2402    Rafael.Grasa@uab.cat  

Màster interuniversitari en Joventut i Societat

Dr. Rafael Merino Pareja   93 581 3195    Rafael.Merino@uab.cat  

GLOBED - Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global

Dr. Xavier Bonal Sarro   93 581 4654    info@globed.eu

Dr. Antoni Verger  93 581 4920    Antoni.Verger@uab.cat

Màster en Recerca Avançada en Ciència Política

Dra. Carolina Galais   Carolina.Galais@uab.cat