Coordinadors de titulació

Els coordinadors i coordinadores d'estudis són les persones encarregades de dirigir, organitzar i coordinar els ensenyaments de cadascuna de les titulacions que s'imparteixen a la Facultat.
 

Coordinadora dels Programes de grau de la Facultat

Olga Serradell i Pumareda    93 581 2447  Olga.Serradell@uab.cat   

 - Coordinació del Grau en Sociologia i dels dobles graus de Sociologia+ Estadística Aplicada i de Ciència Política i Gestió Pública+ Sociologia: Olga Serradell (Olga.Serradell@uab.cat)

- Coordinació del Grau en Ciència Política i Gestió Pública i del doble grau en Ciència Política i Gestió Pública+ Dret: Guillem Rico (Guillem.Rico@uab.cat)

- Coordinació del Grau en Relacions Internacionals: Oriol Costa (Oriol.Costa@uab.cat)
 

Comissió de Treball de Fi de Grau:

Dr. Alex Casademunt Montfort                 Tel. 93 581 2431
Alex.Casademunt@uab.cat

Dr. Ferran Izquierdo Brichs                       Tel. 93 581 2424
Ferran.Izquierdo@uab.cat

Dra. Aina Tarabini-Castellani Clemente    Tel. 93 581 2446
Aina.Tarabini@uab.cat
 


La Dra. Pilar Carrasquer forma part de l'Equip de deganat com a Coordinadora dels Programes de Màster. D'altra banda, hi ha un coordinador o coordinadora de cada Màster:

Màster de Gestió pública

Dr. Ismael Blanco Fillola  93 581 2474  m.gestio.publica@uab.cat 


Màster en Política social, Treball i Benestar

Joan Miquel Verd     93 581 2404      coord.master.treball.politica.social@uab.cat  

Màster en Ciència Política

Dr. Guillem Rico Camps    93 581 4633   Guillem.Rico@uab.cat 

 

Màster en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament

Dr. Rafael Grasa Hernández    93 581 2402    Rafael.Grasa@uab.cat  

 

Màster interuniversitari en Joventut i Societat

Dr. Rafael Merino Pareja   93 581 3195    Rafael.Merino@uab.cat  

 

GLOBED - Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global

Dr. Xavier Bonal Sarro   93 581 4654    info@globed.eu

Dr. Antoni Verger  93 581 4920    Antoni.Verger@uab.cat

 

Màster en Recerca Avançada en Ciència Política

Carolina Galais   Carolina.Galais@uab.cat