Gestió econòmica

Aquest servei s'encarrega del control i els tràmits econòmics del centre, departaments i dels serveis dependents de l'administració del centre de la Facultat.

Gestor econòmic
Joan Josep Pancho Moro

Com contactar
93 581 20 18
ge.c.socials

Horari d'atenció al públic
El nostre horari d'atenció és: De 09.30 a 16.30 hores de dilluns a divendres (tancat de 14 a 15 hores)