Accesos i plànols

Plànols Facultat

Llegenda plànol de la Facultat

En els següents enllaços podeu consultar els plànols de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, on estan indicats els diferents tipus d'espais docents i de serveis, així com la ubicació dels despatxos del professorat d'acord amb la llegenda de la part superior d'aquesta plana.