Servei d'Informàtica Distribuïda

.

Servei d'Informàtica Distribuïda de Ciències Socials (SID)

El Servei d'Informàtica de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia està integrat dins d'una unitat de servei anomenada Servei d'Informàtica Distribuïda (SID) de Ciències Socials, el qual depèn alhora del Servei d'Informàtica (SI) de la UAB.

El SID de Ciències Socials constitueix una unitat territorial destinada a atendre les necessitats d'assistència i suport informàtic dels usuaris/res de docència, recerca i gestió. Els usuaris d'aquest servei són els centres, departaments, unitats departamentals, instituts, centres espacials de recerca, serveis i centres d'estudis vinculats a les tres facultats de Ciències Socials.

Web del Servei d'Informàtica Distribuïda

 

Laboratori d'Idiomes i Aula Multimèdia (LIAM)

El LIAM és un laboratori d'idiomes multimèdia i una aula multidisciplinar de tecnologia digital, que va néixer durant el curs 2002-2003 com a part de les aules d'informàtica del SID de CC. Socials de la UAB. Està equipada amb maquinari i programari destinats tant a l'aprenentatge d'idiomes com a la seva utilització en qualsevol activitat docent que vulgui fer servir el suport de recursos multimèdia. L'objectiu del LIAM és oferir a l'alumnat i als docents recursos en noves tecnologies de la informació i la comunicació destinats a la formació i a la recerca.

L'horari del LIAM és de 8:30 a 20 hores.

 

Alta com a usuari a Atlas.ti

La Facultat té adquirides llicències perquè l'alumnat que ho necessiti pugui utilitzar el programari Atlas.ti instal·lat en els ordinadors de préstec (enllaç a la pàgina per sol·licitar portàtils). Per donar-te d'alta com a usuari cal que omplir aquest formulari.