Calendari Administratiu

ACCÉS ALS ESTUDIS  (CURS 23/24)

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA (23/24)

Sol·licitud                                                                   Del 6  al 30 de juny de 2023

Publicació 1a assignació                                           12 de juliol de 2023

Publicació reclamacions i

assignació definitiva convocatòria de juny                 18 de juliol de 2023

Publicació 2a assignació                                             24 de juliol de 2023

 

CANVI D’ESTUDIS

Publicació d'oferta i criteris                                          3 de febrer de 2023

Període de Sol·licitud                                                  Del 24 de febrer al 31 de març de 2023

Publicació resolució                                                    7 de juny de 2023

Període extraordinari de presentació de sol·licitud     Del 3 al 28 de juliol de 2023

Publicació resolució període extraordinari                  20 de setembre de 2023

 

REINCORPORACIÓ ALS ESTUDIS

Sol·licitud                                                                     De l’1 de juny al 7 de juliol de 2023

Resolució                                                                     10 de juliol d 2023

Sol·licitud                                                                      Del 10 de juliol l'1 de setembre de 2023

Resolució                                                                      4 setembre de 2023

 

ACCÉS AL MINORS

Sol·licitud ordinària                                                        De l’1 al 17 març de 2023

Resolució                                                                       8 de maig de 2023

Sol·licitud extraordinària                                                De l’11 al 17 de juliol de 2023

Resolució                                                                       5 de setembre de 2023

 

ACCÉS ALS ESTUDIS DE MÀSTER MÀSTERS UNIVERSITARIS (gestionats per la facultat) Curs 2023/2024 (Consultar calendaris específics per cada màster a la fitxa del Màster)

Sol·licituds preinscripció (1a fase)                                  De 11 de gener al 28 de febrer de 2023

Publicació i notificació resolució (1a fase)                      13 de març de 2023

Pagament reserva plaça (1a fase)                                  Del 13 de març al 10 d’abril de 2023

Sol·licituds preinscripció (2a fase)                                  De l’1 de març al 30 d’abril de 2023

Publicació i notificació resolució (2a fase)                      12 de maig de 2023

Pagament reserva plaça (2a fase)                                  Del 16 de maig al 9 de juny de 2023

Sol·licituds preinscripció (3a fase)                                  De l’1 de maig al 30 de juny de 2023

Publicació i notificació resolució (3a fase)                      14 de juliol de 2023

Pagament reserva plaça (3a fase)                                  Del 17 de juliol al 25 de juliol de 2023

 

MÀSTERS INTERUNIVERSITARIS (gestionats per altres universitats)

Màster Oficial en Joventut i Societat

MATRÍCULA ALUMNES DE NOU ACCÉS (CURS 23/24)

Sessió informativa de matrícula: 13 de juliol de 2023

Matrícula d'estudiants assignats en 1ª preferència: del 14 al 19 de juliol de 2023

Matrícula de reclamacions i assignació definitiva: 19 de juliol de 2023

Matrícula de la 2ª assignació de places: del 25 al 27 de juliol de 2023

 

AUTOMATRÍCULA RESTA D'ALUMNES (CURS 23/24)

Estudiants del Grau en Ciència Política i Gestió Pública: pendent aprovació

Estudiants del Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Dret: pendent aprovació

Estudiants del Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Sociologia: pendent aprovació

Estudiants del Grau en Relacions Internacionals: pendent aprovació

Estudiants del Grau en Sociologia pendent aprovació

Estudiants del Grau en Sociologia i Estadística Aplicada: pendent aprovació

 

MATRÍCULA ALUMNES CANVI D’ESTUDIS (CURS 23/24)

Matrícula: pendent aprovació

Matricula període extraordinari: pendent aprovació

 

MATRÍCULA ALUMNES REINCORPORACIÓ (CURS 23/24)

Matrícula: Automatrícula segons citació

Matricula període extraordinari: Automatrícula (abans del 5 de setembre de 2023)

 

MATRÍCULA MÀSTERS UNIVERSITARIS (CURS 23/24)

MU Gestió Pública: pendent aprovació

MU Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament: pendent aprovació

MU Ciència Política/Political Science: pendent aprovació

MU Política Social, Treball i Benestar: pendent aprovació

MU en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global (GLOBED): pendent aprovació

 

MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA ALUMNES DE GRAU – curs 23/24

Sol·licitud (1r i 2n semestre)            Del 18 al 24 de setembre de 2023                    Automodificació de matrícula

Sol·licitud ampliació nombre            Del 18 al 24 de setembre de 2023

màxim de crèdits

Sol·licitud (2n semestre)                  Del 1 al 15 de febrer de 2024                           Automodificació de matrícula
                                                                                                    En aquest període no es podrà ampliar matrícula

Criteris de modificació de matrícula de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia

ANUL·LACIÓ TOTAL DE LA MATRÍCULA – curs 23/24

Del 15 de juliol al 30 d'octubre de 2023 (pels alumnes de nou accés i per canvi de preinscripció)  

Només es reintegrarà l’import de la matrícula en els casos, degudament justificats, per motius mèdics, o per reassignació de plaça per preinscripció universitària

Del 14 de juliol al 3 de novembre de 2023 (resta d'alumnes)

DATA TANCAMENT ACTES CURS 2023/2024

1r semestre                           23 de febrer de 2024

2n semestre                          11 de juliol de 2024

REVISIÓ EXTRAORDINÀRIA D’EXÀMENS I AVALUACIÓ PER COMPENSACIÓ CURS 2023/2024

Sol·licitud (1r semestre)                  Del 24 de febrer al 8 de març de 2024

Sol·licitud (2n semestre)                 Del 12 al 25 de juliol de 2024

SOL·LICITUDS DE PERMANÈNCIA
- CANVI RÈGIM DE DEDICACIÓ
- PER NO HAVER SUPERAT 30 CRÈDITS EN DOS ANYS (ANYS DE PERMANÈNCIA)
- MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIA (4a MATRÍCULA GRAUS)
- PER PODER MATRICULAR ASSIGNATURES D’UN CURS SUPERIOR (PROGRESSIÓ DE MATRÍCULA)

1r període de sol·licituds                 Del 24 de juny al 12 de juliol de 2024

Automatrícula segons citació

2n període de sol·licituds                Del 15 de juliol al 2 de setembre de 2024

Automatrícula a partir de la resolució, fins el 5 de setembre.

 

CONVOCATÒRIA  EXTRAORDINÀRIA DE FEBRER PER FINALITZAR ESTUDIS

Sol·licitud                                        Del 26 d'octubre al 1 de desembre de 2023

RECONEIXEMENT D'ASSIGNATURES Curs 2023/2024

Per finalitzar estudis                                          Durant tot l'any

Resta alumnes                                                  De l'1 de novembre del 2023 al 30 de maig de 2024

RECONEIXEMENT ACADÈMIC (IDIOMES I ACTIVITATS) Curs 2022/2023

Data de sol·licitud Data límit resolució Incorporació expedient
1 de juny - fins 30 de juny de 2023 10 de juliol de 2023 Incorporació mitjançant automatrícula 23/24, excepte estudiants que finalitzen (pagament amb targeta a Gestió Acadèmica)
1 de juliol fins 30 de setembre de 2023 30 octubre de 2023 Des de Gestió Acadèmica i cobrament per domiciliació bancària
1 octubre fins 30 de novembre de 2023 12 de gener de 2024 Des de Gestió Acadèmica i cobrament per domiciliació bancària
1 de desembre de 2023 fins 15 de  gener de 2024 15 de febrer de 2024 Des de Gestió Acadèmica i cobrament per domiciliació bancària
16 de gener fins 28 de febrer de 2024 31 de març de 2024 Des de Gestió Acadèmica i cobrament per domiciliació bancària
1 de març fins 10 abril de 2024 10 de maig de 2024 Des de Gestió Acadèmica i cobrament per domiciliació bancària
11 abril fins 31 maig de 2024 30 de juny de 2024 Incorporació mitjançant automatrícula 24/25, excepte estudiants que finalitzen (pagament amb targeta a Gestió Acadèmica)

Més informació a:
Activitats amb reconeixement

TREBALL FI D’ESTUDIS (tots els Graus)  Curs 2023/2024

Calendari                                                            Més informació TFG

TFG Grau Filosofia, Política i Economia Curs 2023/2024

Calendari                                                             Més informació TFG

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS Curs 2023/2024

Calendari                                                      Més informació Practiques professionals

 

SOL·LICITUD DE TÍTOLS

Tot l’any                             

AUTOSOL·LICITUD DEL TÍTOL

Sol·licita el teu títol accedint a https://sia.uab.es - Certificats i títols - Sol·licitud de títol
En aquest document trobaràs la informació sobre el procediment a seguir per fer l'autosol·licitud del títol

Us avisarem per correu electrònic quan disposem del títol oficial (sol trigar entre 12-18 mesos). S'atendrà amb cita prèvia 

PREMI EXTRAORDINARI DE TITULACIÓ (titulats del curs 2021/2022)

Data límit proposta:  14 de febrer de 2023         

Es realitza d’ofici. Més informació a: Normativa

CALENDARI PROGRAMA ERASMUS+ i UAB EXCHANGE PROGRAMME 2023/24 i  (més informació)

Sol·licitud                                            del 24 d'octubre al 7 de novembre de 2022 (ambdós inclosos)

Període d'al·legacions:                       del 26 al 28 de novembre de 2022

Primera resolució                               12 de desembre de 2022

Acceptació/no acceptació places primera resolució: del 12 al 19 de desembre (ambdós inclosos)

Sol·licitud de places vacants                del 20 de desembre de 2022 al 9 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

Resolució definitiva                              20 de gener de 2023

Acceptació/no acceptació places segona resolució: de l'21 al 27 de gener de 2023

 

CALENDARI SICUE 2023/24 (més informació)

Sol·licitud                                                  de l'13 al 27 de febrer de 2023

Primera resolució                                     13 de març de 2023

Canvis de plaça i reassignacions             del 23 al 27 de març de 2023

Segona resolució                                     31 de març de 2023

Acceptació de places (2a resolució)        fins el 18 d'abril de 2023

Sol·licitud extraordinària de vacants        fins al 2 de maig de 2023