Calendari Administratiu

ACCÉS ALS ESTUDIS  (CURS 23/24)

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA (22/23)

Sol·licitud                                                                   Del 7 de juny al 1 de juliol de 2022

Publicació 1a assignació                                           13 de juliol de 2022

Publicació reclamacions i

assignació definitiva convocatòria de juny                 19 de juliol de 2022

Publicació 2a assignació                                             25 de juliol de 2022

 

CANVI D’ESTUDIS

Publicació d'oferta i criteris                                          3 de febrer de 2023

Període de Sol·licitud                                                  Del 24 de febrer al 31 de març de 2023

Publicació resolució                                                    7 de juny de 2023

Període extraordinari de presentació de sol·licitud     Del 3 al 28 de juliol de 2023

Publicació resolució període extraordinari                  20 de setembre de 2023

 

REINCORPORACIÓ ALS ESTUDIS

Sol·licitud                                                                     De l’1 de juny al 7 de juliol de 2022

Resolució                                                                     10 de juliol d 2022

Sol·licitud                                                                      Del 10 de juliol l'1 de setembre de 2022

Resolució                                                                      4 setembre de 2022

 

ACCÉS AL MINORS

Sol·licitud ordinària                                                        De l’1 al 17 març de 2023

Resolució                                                                       8 de maig de 2023

Sol·licitud extraordinària                                                De l’11 al 17 de juliol de 2023

Resolució                                                                       5 de setembre de 2023

 

ACCÉS ALS ESTUDIS DE MÀSTER MÀSTERS UNIVERSITARIS (gestionats per la facultat) Curs 2023/2024 (Consultar calendaris específics per cada màster a la fitxa del Màster)

Sol·licituds preinscripció (1a fase)                                  De 11 de gener al 28 de febrer de 2023

Publicació i notificació resolució (1a fase)                      10 de març de 2023

Pagament reserva plaça (1a fase)                                  Del 13 de març al 7 d’abril de 2023

Sol·licituds preinscripció (2a fase)                                  De l’1 de març al 28 d’abril de 2023

Publicació i notificació resolució (2a fase)                      15 de maig de 2023

Pagament reserva plaça (2a fase)                                  Del 16 de maig al 9 de juny de 2023

Sol·licituds preinscripció (3a fase)                                  De l’1 de maig al 30 de juny de 2023

Publicació i notificació resolució (3a fase)                      14 de juliol de 2023

Pagament reserva plaça (3a fase)                                  Del 17 de juliol al 25 de juliol de 2023

 

MÀSTERS INTERUNIVERSITARIS (gestionats per altres universitats)

Màster Oficial en Joventut i Societat

MATRÍCULA ALUMNES DE NOU ACCÉS (CURS 22/23)

Sessió informativa de matrícula: 14 de juliol de 2022

Matrícula d'estudiants assignats en 1ª preferència: del 15 al 20 de juliol de 2022

Matrícula de reclamacions i assignació definitiva: 20 de juliol de 2022

Matrícula de la 2ª assignació de places: del 26 al 28 de juliol de 2022

 

AUTOMATRÍCULA RESTA D'ALUMNES (CURS 22/23)

Estudiants del Grau en Ciència Política i Gestió Pública: pendent aprovació

Estudiants del Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Dret: pendent aprovació

Estudiants del Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Sociologia: pendent aprovació

Estudiants del Grau en Relacions Internacionals: pendent aprovació

Estudiants del Grau en Sociologia pendent aprovació

Estudiants del Grau en Sociologia i Estadística Aplicada: pendent aprovació

 

MATRÍCULA ALUMNES CANVI D’ESTUDIS (CURS 22/23)

Matrícula: pendent aprovació

Matricula període extraordinari: pendent aprovació

 

MATRÍCULA ALUMNES REINCORPORACIÓ (CURS 22/23)

Matrícula: Automatrícula segons citació

Matricula període extraordinari: Automatrícula (abans del 5 de setembre de 2022)

 

MATRÍCULA MÀSTERS UNIVERSITARIS (CURS 22/23)

MU Gestió Pública: pendent aprovació

MU Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament: pendent aprovació

MU Ciència Política/Political Science: pendent aprovació

MU Política Social, Treball i Benestar: pendent aprovació

Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global (GLOBED: pendent aprovació)

 

MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA ALUMNES DE GRAU – curs 22/23

Sol·licitud (1r i 2n semestre)            Del 14 al 28 de setembre de 2022                    Automodificació de matrícula

Sol·licitud ampliació nombre            Del 14 al 28 de setembre de 2022

màxim de crèdits

Sol·licitud (2n semestre)                  Del 1 al 15 de febrer de 2023                           Automodificació de matrícula
                                                                                                    En aquest període no es podrà ampliar matrícula

Criteris de modificació de matrícula de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia

ANUL·LACIÓ TOTAL DE LA MATRÍCULA – curs 22/23

Del 15 de juliol al 27 d'octubre de 2022 (pels alumnes de nou accés i per canvi de preinscripció)  

Només es reintegrarà l’import de la matrícula en els casos, degudament justificats, per motius mèdics, o per reassignació de plaça per preinscripció universitària

Del 14 de juliol al 3 de novembre de 2022 (resta d'alumnes)

DATA TANCAMENT ACTES CURS 2022/2023

1r semestre                           24 de febrer de 2023

2n semestre                          13 de juliol de 2023

REVISIÓ EXTRAORDINÀRIA D’EXÀMENS I AVALUACIÓ PER COMPENSACIÓ CURS 2022/2023

Sol·licitud (1r semestre)                  Del 24 de febrer al 3 de març de 2023

Sol·licitud (2n semestre)                 Del 13 al 21 de juliol de 2023

SOL·LICITUDS DE PERMANÈNCIA
- CANVI RÈGIM DE DEDICACIÓ
- PER NO HAVER SUPERAT 30 CRÈDITS EN DOS ANYS (ANYS DE PERMANÈNCIA)
- MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIA (4a MATRÍCULA GRAUS)
- PER PODER MATRICULAR ASSIGNATURES D’UN CURS SUPERIOR (PROGRESSIÓ DE MATRÍCULA)

1r període de sol·licituds                 Del 27 de juny al 12 de juliol de 2022

Automatrícula segons citació

2n període de sol·licituds                Del 13 de juliol al 2 de setembre de 2022

Automatrícula a partir de la resolució, fins el 5 de setembre.

 

CONVOCATÒRIA  EXTRAORDINÀRIA DE FEBRER PER FINALITZAR ESTUDIS

Sol·licitud                                        Del 26 d'octubre al 2 de desembre de 2022

RECONEIXEMENT D'ASSIGNATURES Curs 2022/2023

Per finalitzar estudis                                          Durant tot l'any

Resta alumnes                                                  De l'1 de novembre del 2022 al 30 de maig de 2023

RECONEIXEMENT ACADÈMIC (IDIOMES I ACTIVITATS) Curs 2022/2023

Calendari Reconeixement Activitats

Més informació a:
Activitats amb reconeixement

TREBALL FI D’ESTUDIS (tots els Graus)  Curs 2022/2023

Calendari                                                            Més informació TFG

TFG Grau Filosofia, Política i Economia Curs 2022/2023

Calendari                                                             Més informació TFG

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS Curs 2022/2023

Calendari                                                      Més informació Practiques professionals

 

SOL·LICITUD DE TÍTOLS

Tot l’any                             

AUTOSOL·LICITUD DEL TÍTOL

Sol·licita el teu títol accedint a https://sia.uab.es - Certificats i títols - Sol·licitud de títol
En aquest document trobaràs la informació sobre el procediment a seguir per fer l'autosol·licitud del títol

Us avisarem per correu electrònic quan disposem del títol oficial (sol trigar entre 12-18 mesos). S'atendrà amb cita prèvia 

PREMI EXTRAORDINARI DE TITULACIÓ (titulats del curs 2021/2022)

Data límit proposta:  14 de febrer de 2023         

Es realitza d’ofici. Més informació a: Normativa

CALENDARI PROGRAMA ERASMUS+ i UAB EXCHANGE PROGRAMME 2023/24 i  (més informació)

Sol·licitud                                            del 24 d'octubre al 7 de novembre de 2022 (ambdós inclosos)

Període d'al·legacions:                       del 26 al 28 de novembre de 2022

Primera resolució                               12 de desembre de 2022

Acceptació/no acceptació places primera resolució: del 12 al 19 de desembre (ambdós inclosos)

Sol·licitud de places vacants                del 20 de desembre de 2022 al 9 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

Resolució definitiva                              20 de gener de 2023

Acceptació/no acceptació places segona resolució: de l'21 al 27 de gener de 2023

 

CALENDARI SICUE 2022/23 (més informació)

Sol·licitud                                                  de l'11 al 25 de febrer de 2022

Primera resolució                                     11 de març de 2022

Canvis de plaça i reassignacions             del 17 al 22 de març de 2022

Segona resolució                                     1 d'abril de 2022

Acceptació de places (2a resolució)        fins el 6 d'abril de 2022

Sol·licitud extraordinària de vacants        del 19 d'abril al 20 de maig de 2022