Calendari Administratiu

ACCÉS ALS ESTUDIS  (CURS 2024/2025)
 
Preinscripció Universitària (2024/2025)  
Sol·licitud Del 4 al 28 de juny de 2024
Publicació 1a assignació 10 de juliol de 2024
Publicació reclamacions i assignació definitiva convocatòria juny 16 de juliol de 2024
Publicació 2a assignació 22 de juliol de 2024

 

Canvi d'estudis  
Publicació d'oferta i criteris 5 de febrer de 2024
Període de Sol·licitud     Del 26 de febrer al 5 d'abril de 2024
Publicació resolució 19 de juny de 2024
Publicació places vacants 1 de juliol de 2024
Període extraordinari de presentació de sol·licitud  Del 2 al 28 de juliol de 2024
Publicació resolució període extraordinar 30 de setembre de 2024
 
Reincorporació als estudis  
Sol·licitud  Del 3 de juny al 2 de juliol de 2024
Resolució  10 de juliol d 2024
Sol·licitud      Del 8 de juliol al 2 de setembre de 2024
Resolució        6 setembre de 2024
 
Accés al Mínor  
Sol·licitud ordinària De l’1 al 15 de març de 2024
Resolució 8 de maig de 2024
Sol·licitud extraordinària De l’11 al 17 de juliol de 2024
Resolució     5 de setembre de 2024

 

MÀSTERS UNIVERSITARIS (gestionats per la facultat) Curs 2024/2025 (Consultar calendaris específics per cada màster a la fitxa del Màster)

 
Accés als estudis de Màster universitaris  
Sol·licituds preinscripció (1a fase) Del12 de gener al 29 de febrer de 2024
Publicació i notificació resolució (1a fase)    13 de març de 2024
Pagament reserva plaça (1a fase)  Del 13 de març al 10 d’abril de 2024
Sol·licituds preinscripció (2a fase)   De l’1 de març al 30 d’abril de 2024
Publicació i notificació resolució (2a fase)  13 de maig de 2024
Pagament reserva plaça (2a fase)  Del 16 de maig al 10 de juny de 2024
Sol·licituds preinscripció (3a fase) De l’1 de maig al 28 de juny de 2024
Publicació i notificació resolució (3a fase)  15 de juliol de 2024
Pagament reserva plaça (3a fase)   Del 15 de juliol al 25 de juliol de 2024

 

 

MÀSTERS INTERUNIVERSITARIS (gestionats per altres universitats)

Màster Oficial en Joventut i Societat

 
Matricula alumnat de nou accés (Curs 2024/2025)  
Sessió informativa de matrícula 11 de juliol de 2024
Matrícula d'estudiants assignats en 1ª preferència del 12 al 17 de juliol de 2024
Matrícula de reclamacions i assignació definitiva 17 de juliol de 2024
Matrícula de la 2ª assignació de places del 23 al 25 de juliol de 2024
 
Automatrícula resta d'alumnat (Curs 2024/2025)  
Estudiants del Grau en Ciència Política i Gestió Pública pendent aprovació
Estudiants del Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Dret pendent aprovació
Estudiants del Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Sociologia pendent aprovació
Estudiants del Grau en Relacions Internacionals pendent aprovació
Estudiants del Grau en Sociologia pendent aprovació
Estudiants del Grau en Sociologia i Estadística Aplicada pendent aprovació
 
Matrícula alumnat canvi d'estudis (Curs 2024/2025)  
Matrícula pendent aprovació
Matricula període extraordinari pendent aprovació
 
Matrícula alumnat reincorporació (Curs 2024/2025)  
Matrícula Automatrícula segons citació
Matricula període extraordinari Automatrícula (abans del 6 de setembre de 2024)
 
Matrícula màsters universitaris (Curs 2024/2025)  
MU Gestió Pública pendent aprovació
MU Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament pendent aprovació
MU Ciència Política/Political Science pendent aprovació
MU Política Social, Treball i Benestar pendent aprovació
MU Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global (GLOBED) pendent aprovació

 

 
Modificació de matrícula alumnat de Grau (Curs 2024/2025)    
Sol·licitud (1r i 2n semestre)  Del 18 al 25 de setembre de 2024  Automodificació de matrícula
Sol·licitud ampliació nombre màxim de crèdits Del 18 al 25 de setembre de 2024  
Sol·licitud (2n semestre)  Del 3 al 16 de febrer de 2025  Automodificació de matrícula

                                                         En aquest període no es podrà ampliar matrícula

Criteris de modificació de matrícula de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia

 

 
Anul·lació total de la matrícula (Curs 2024/2025)  
Per alumnat de nou accés i per canvi de preinscripció Del 15 de juliol al 30 d'octubre de 2024
Resta d'alumnat Del 15 de juliol al 4 de novembre de 2024

Només es reintegrarà l’import de la matrícula en els casos, degudament justificats, per motius mèdics, o per reassignació de plaça per preinscripció universitària

 

 
Dates tancament actes curs 2024/2025  
1r semestre        21 de febrer de 2025
2n semestre    10 de juliol de 2025

 

 
Sol·licituds d'Avaluació Única    
1r període Juliol/setembre (pdt aprovació) Les sol·licituds caldrà presentar via formulari electrònic
2n període Febrer (pdt aprovació) Les sol·licituds caldrà presentar pel registre electrònic de la UAB

 

 
Revisió extraordinària d'exàmens i avaluació per compensació Curs 2024/2025
Sol·licitud (1r semestre)  Del 22 de febrer al 10 de març de 2025
Sol·licitud (2n semestre)  Del 11 al 25 de juliol de 2025

 

 

Sol·licituds de permanència:

- Per canvi de règim de dedicació

- Per no haver superat 30 crèdits en dos anys (anys de permanència)

- Matrícula extraordinària  (4ª matrícula graus)

- Per poder matricular assignatures d'un curs superior (progressió de matrícula)

 
Sol·licitud de permanència    
1r període de sol·licitud Del 25 de juny al 11 de juliol de 2024 Automatrícula segons citació
2n període de sol·licitud Del 12 de juliol al 3 de setembre de 2024 Automatrícula a partir de la resolució, fins el 5 de setembre de 2024

   

 
Convocatòria extraordinària de febrer per finalitzar estudis  
Sol·licitud  Del 28 d'octubre a l'1 de desembre de 2024

          

 

Reconeixement d'assignatures Curs 2024/2025
  Data de sol·licitud 
Per finalitzar estudis  Durant tot l'any
Resta d'alumnat De l'1 de novembre del 2024 al 30 de maig de 2025

                                      

Reconeixement acadèmic (Idiomes i activitats) Curs 2024/2025
Data de sol·licitud Data límit resolució Incorporació expedient
De l'11 abril al 31 maig de 2024 30 de juny de 2024 Incorporació mitjançant automatrícula 24/25, excepte estudiants que finalitzen (pagament amb targeta a Gestió Acadèmica)
De l'1 al 30 de juny de 2024 10 de juliol de 2024 Incorporació mitjançant automatrícula 23/24, excepte estudiants que finalitzen (pagament amb targeta a Gestió Acadèmica)
De l'1 de juliol al30 de setembre de 2024 30 octubre de 2024 Des de Gestió Acadèmica i cobrament per domiciliació bancària
De l'1 octubre al30 de novembre de 2024 13 de gener de 2025 Des de Gestió Acadèmica i cobrament per domiciliació bancària
De l'1 de desembre de 2024 al 15 de gener de 2025 14 de febrer de 2025 Des de Gestió Acadèmica i cobrament per domiciliació bancària
Del 16 de gener al 28 de febrer de 2025 31 de març de 2025 Des de Gestió Acadèmica i cobrament per domiciliació bancària
De l'1 de març al10 d'abril de 2024 10 de maig de 2025 Des de Gestió Acadèmica i cobrament per domiciliació bancària

 

Les sol·licituds caldrà presentar-les pel registre electrònic de la UAB

Més informació a:
Activitats amb reconeixement

TREBALL FI D’ESTUDIS (tots els Graus)  Curs 2024/2025

Calendari                                                            Més informació TFG

TFG Grau Filosofia, Política i Economia Curs 2024/2025

Calendari                                                             Més informació TFG

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS Curs 2024/2025

Calendari                                                      Més informació Practiques professionals

 

SOL·LICITUD DE TÍTOLS

Tot l’any                             

AUTOSOL·LICITUD DEL TÍTOL

Sol·licita el teu títol accedint a https://sia.uab.es - Certificats i títols - Sol·licitud de títol
En aquest document trobaràs la informació sobre el procediment a seguir per fer l'autosol·licitud del títol

Us avisarem per correu electrònic quan disposem del títol oficial (sol trigar entre 12-18 mesos). S'atendrà amb cita prèvia 

PREMI EXTRAORDINARI DE TITULACIÓ (titulats del curs 2023/2024)

Data límit proposta:  14 de febrer de 2025

Es realitza d’ofici. Més informació a: Normativa

CALENDARI PROGRAMA ERASMUS+ i UAB EXCHANGE PROGRAMME (més informació)

CALENDARI SICUE (més informació)