Pràctiques professionals

Les pràctiques professionals formen part del Pla d'estudis de Ciències Polítiques i de l’Administració i de Sociologia.

Es tracta d'una oferta de formació on els alumnes exerciten formes d’aprenentatge diferents a les habituals. Per bé que és un temps curt en la formació inicial, permet desenvolupar competències professionals i és un inici del tempteig en la inserció professional futura.

Les pràctiques professionals tenen una durada aproximada d’entre 180-200 hores d’estada en una entitat, institució, empresa o grup de recerca.

Vice-degana de TFG i Professionalització
Dra. Dafne Muntanyola i Saura

Correu electrònic de Pràctiques
practiques.fcps@uab.cat

Calendari de Pràctiques 2020/2021
Normativa de Pràctiques Professionals per Graus
Protocol Assetjament Pràctiques 2019