Oferta de màsters oficials

Llistat dels màsters oficials de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia on s'indica el tipus de màster, les places i la modalitat
Nom Tipus Places Modalitat
Ciència Política / Political Science Màster Universitari UAB 25 places Presencial
Erasmus Mundus en Education Policies for Global Development Nou Erasmus Mundus 30 places

Presencial

Gestió Pública Interuniversitari 30 places Presencial
Política Social, Treball i Benestar Màster Universitari UAB 25 places Presencial
Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / Education Policies for Global Development Interuniversitari 30 places

Presencial

Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament Màster Universitari UAB 45 places Presencial