Màster Oficial - Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament

Presentació

Aquest màster ha obtingut la nova distinció International Master's Programme (IMP) atorgada per la Generalitat de Catalunya.

Durant el últims anys els ciutadans, les societats i els estats es veuen cada cop més compromesos amb una realitat internacional que sobrepassa les fronteres estatals. Des de l'enfocament disciplinari de les relacions internacionals i amb l'ajuda de disciplines afins, el màster de Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament (MURISD) constitueix una eina bàsica de comprensió d'aquesta realitat complexa i, també, de domini de les principals eines i pautes analítiques per a intervenir-hi.

El programa del MURISD prepara als estudiants per a l'anàlisi dels principals actors, eines, processos i estructures de la societat internacional, per al coneixement dels diferents àmbits de la vida internacional, i per a articular allò relatiu a la seguretat i al desenvolupament, i la seva concreció particular en diverses àrees geogràfiques especialment rellevants.

Sortides professionals

El màster en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament ofereix formació avançada i especialitzada essencial en un ampli ventall de sortides professionals (assessorament, gestió i desenvolupament de tasques en institucions, organitzacions internacionals, organismes de la Unió Europea, Organitzacions no governamentals de cooperació i desenvolupament, etc). Aquesta formació és d'interès tant per als graduats en ciències polítiques com per als graduats en altres disciplines afins (dret, història, periodisme, economia, etc) o fins i tot per a aquells futurs professionals procedents de disciplines molt diferents que treballen en un entorn internacional (enginyeries, belles arts). El MURISD té un indubtable valor afegit com a formació complementària per a estudiants amb formació prèvia molt variada, en un entorn en què la interdisciplinarietat es valora positivament.

Així doncs, el MURISD ofereix un programa d'estudis avançats que capacita l'estudiant per adaptar-se a entorns professionals altament qualificats en els àmbits següents:

  • Recerca: El màster capacita l'estudiant per iniciar-se en la recerca avançada en l'àmbit internacional, dur a terme activitats que permetin aportar nous avenços al coneixement científic de la disciplina, realitzar anàlisis exhaustius i rigorosos sobre fenòmens internacionals complexos, i transmetre coneixement en formats adaptats a diferents tipus de públic.
  • Organitzacions internacionals, ONG, administracions, organitzacions polítiques: El màster capacita l'estudiant per desenvolupar tasques de direcció, gestió, coordinació, estudi, avaluació i planificació en qualsevol de les administracions públiques, institucions polítiques i organitzacions de caràcter públic que operen en l'àmbit internacional i europeu.
  • Sector privat: El màster capacita l'estudiant per exercir funcions d'assessorament, consultoria i assistència altament qualificada al sector privat que desenvolupa una part rellevant de la seva activitat en l'àmbit internacional.

Horaris

Tarda.

Màster Oficial UAB

50 places
Presencial.
Règim d'estudi:
Temps complet.
Crèdits: 60 ECTS
Inici de la preinscripció 11/01/2019
Veure el calendari
Preinscripció tancada
Preu: 46,11€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2019-2020.
75€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2019-2020.
Inici de curs 30/09/2019
Centre: Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
https://www.uab.cat/politiques-sociologia/
Idioma:Castellà (70%), Anglès (30%)

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web del màster http://murisd.uab.es