Màster Universitari en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament

Vols preparar-te per treballar les noves dimensions i actors de la seguretat i els diversos models de desenvolupament humà sostenible amb una perspectiva mundial? Et donem la benvinguda!

Admissió Màster Oficial - Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d'admissió són els següents:

1. Els estudiants han d'acreditar un títol de Grau en alguna de les titulacions següents: relacions internacionals, ciències polítiques, ciències jurídiques, ciències econòmiques, sociologia, història, ciències de la comunicació, traducció i interpretació, o ciències ambientals.

2. Així mateix, els estudiants hauran d'acreditar coneixement de l'idioma anglès a nivell d'usuari avançat B1 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa.

3. Els estudiants han d'acreditar coneixements de llengua espanyola de nivell B2 justificats mitjançant un certificat, excepte en el cas que la formació d'origen s'hagi cursat a una universitat espanyola o americana de parla hispana. 

Criteris de selecció

En el cas que el número d'inscrits superi al de les places ofertes, es tindran en compte els següents criteris:

1- Expedient acadèmic (65%)
2- Carta de motivació (15%)
3- Nivell d'anglès igual o superior al nivell B2 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa (10%)
4- Expedient professional (Currículum) (5%)
5- Carta de recomanació (5%)