Màster Universitari en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament

Vols preparar-te per treballar les noves dimensions i actors de la seguretat i els diversos models de desenvolupament humà sostenible amb una perspectiva mundial? Et donem la benvinguda!

Admissió Màster Oficial - Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d'admissió són els següents:

1. Els estudiants han d'acreditar un títol de Grau en alguna de les titulacions següents: relacions internacionals, ciències polítiques, ciències jurídiques, ciències econòmiques, sociologia, història, ciències de la comunicació, traducció i interpretació, o ciències ambientals. La comissió de selecció del Màster analitzarà els estudis previs d'accés al màster.

2. Així mateix, els estudiants hauran d'acreditar coneixement de l'idioma anglès a nivell d'usuari avançat B1 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa.

Criteris de selecció

1- Expedient acadèmic (65%)
2- Carta de motivació (15%)
3- Nivell d'anglès igual o superior al nivell B2 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa (10%)
4- Expedient professional (Currículum) (5%)
5- Carta de recomanació (5%)

Complements de formació

Aquells alumnes no titulats en l'àmbit de les Relacions Internacionals, la Ciència Política, la Sociologia o el Dret, depenent dels seus estudis previs, poden necessitar cursar i superar alguns complements formatius, fins a un màxim de 12 ECTS.
 
La Comissió de Selecció del màster analitzarà els estudis previs i establirà la necessitat o no de cursar aquests complements formatius.
 
Concretament els complements formatius que es poden requerir són:

  • Sistema Internacional Contemporani (6 ECTS)
  • Teoria de les Relacions Internacionals (6 ECTS)
 
Tots dos complements de formació s'imparteixen durant el primer semestre.