Màster Universitari en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament

Vols preparar-te per treballar les noves dimensions i actors de la seguretat i els diversos models de desenvolupament humà sostenible amb una perspectiva mundial? Et donem la benvinguda!

Informació general

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

 • Màster Universitari UAB
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici de curs 02/10/2023
 • Inici de la preinscripció 12/01/2024
  Veure el calendari
 • Estat de la preinscripció: Oberta
 • Places: 45 places
 • Preu: 27,67€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2023-2024.
  75€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2023-2024.

 • Idioma: Castellà (70%), Anglès (30%)
 • Modalitat: Presencial
 • Centre docent: Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia

Com es gestionen, en les relacions internacionals, el benestar, el desenvolupament i la seguretat, amb un èmfasi europeu addicional, i una mirada no occidentalocèntrica i amb perspectiva de canvi social?

Cap altre màster en Relacions Internacionals a l’Estat integra plenament l’anàlisi de la realitat internacional amb una visió profunda dels problemes de seguretat i del desenvolupament.

Avantatges:

a)    Té una orientació politològica.
b)    S’imparteix a la facultat que més professionals ha format des de 1986, amb la principal massa crítica docent i investigadora en relacions internacionals de tot el país i una de les tres principals de tot l’Estat.
c)    Ofereix els itineraris de Seguretat i Desenvolupament o bé d’Unió Europea.
d)    És un màster polivalent, que serveix d’accés al doctorat i també com a professional al món de la seguretat, el desenvolupament i la Unió Europea.
e)    Té una optativitat alta, amb tres assignatures obligatòries (una comuna, una segons l’itinerari triat i la tesi final) i dues optatives a triar d’entre cinc.
f)    El perfil docent del màster té una clara vocació internacional, amb assignatures comunes i obligatòries sobre regions no europees i assignatures optatives sobre regions importants com l’Àsia oriental i el món àrab.

Sortides professionals

El màster en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament ofereix formació avançada i especialitzada essencial en un ampli ventall de sortides professionals (assessorament, gestió i desenvolupament de tasques en institucions, organitzacions internacionals, organismes de la Unió Europea, Organitzacions no governamentals de cooperació i desenvolupament, etc). Aquesta formació és d'interès tant per als graduats en ciències polítiques com per als graduats en altres disciplines afins (dret, història, periodisme, economia, etc) o fins i tot per a aquells futurs professionals procedents de disciplines molt diferents que treballen en un entorn internacional (enginyeries, belles arts). El MURISD té un indubtable valor afegit com a formació complementària per a estudiants amb formació prèvia molt variada, en un entorn en què la interdisciplinarietat es valora positivament.

Així doncs, el MURISD ofereix un programa d'estudis avançats que capacita l'estudiant per adaptar-se a entorns professionals altament qualificats en els àmbits següents:

 • Recerca: El màster capacita l'estudiant per iniciar-se en la recerca avançada en l'àmbit internacional, dur a terme activitats que permetin aportar nous avenços al coneixement científic de la disciplina, realitzar anàlisis exhaustius i rigorosos sobre fenòmens internacionals complexos, i transmetre coneixement en formats adaptats a diferents tipus de públic.
 • Organitzacions internacionals, ONG, administracions, organitzacions polítiques: El màster capacita l'estudiant per desenvolupar tasques de direcció, gestió, coordinació, estudi, avaluació i planificació en qualsevol de les administracions públiques, institucions polítiques i organitzacions de caràcter públic que operen en l'àmbit internacional i europeu.
 • Sector privat: El màster capacita l'estudiant per exercir funcions d'assessorament, consultoria i assistència altament qualificada al sector privat que desenvolupa una part rellevant de la seva activitat en l'àmbit internacional.

Pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Màster Oficial - Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament Accedir a l'apartat de El màster en xifres

Més informació