Màster Universitari en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament

Vols preparar-te per treballar les noves dimensions i actors de la seguretat i els diversos models de desenvolupament humà sostenible amb una perspectiva mundial? Et donem la benvinguda!

Admissió Màster Oficial - Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Documentació per a l'admissió

Cal que reuneixis i escanegis la documentació següent per adjuntar-la a l'aplicació de preinscripció:

  1. DNI o passaport vigent.
  2. Expedient acadèmic d'estudis superiors amb el detall de les assignatures cursades, els crèdits ECTS (o les hores), les convocatòries consumides, les qualificacions per matèria i qualificació global.
  3. Títol associat a l'expedient acadèmic presentat en el document anterior (si no el tens ja ens el faràs arribar més endavant).
  4. Currículum amb justificació acreditativa de mèrits que inclogui: experiència investigadora, publicacions, experiència professional, estades a l'estranger, beques o ajuts a la recerca obtinguts (si s'escau).
  5. Carta de motivació.
  6. Cartes de recomanació de 2 professors universitaris i/o 2 ocupadors recents.
  7. Coneixements d'anglès (mínim nivell d'usuari independent B2) del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa. S'acceptaran certificats de l'EOI, SdL UAB, IELTS, TOEFL o altres d'aquesta taula d'equivalències.

Recorda que, si la documentació que ens adjuntes no està escrita en català, castellà, anglès, francès, italià o portuguès, cal que també incloguis a continuació les respectives traduccions jurades al català o al castellà.

Si encara no tens el títol perquè estàs acabant la titulació, cal que ens ho assenyalis en l'apartat "Situació d'estudis previs", indicant l'opció "Pendent de finalitzar".