Màster Universitari en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament

Vols preparar-te per treballar les noves dimensions i actors de la seguretat i els diversos models de desenvolupament humà sostenible amb una perspectiva mundial? Et donem la benvinguda!

Pla d'estudis Màster Oficial - Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 42986 - Anàlisi en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament

 42987 - Treball de Final de Màster

 40890 - Fonaments de l'Acció Exterior de la Unió Europea

 41715 - Món Àrab: Relacions Internacionals, Seguretat i Governança

 45045 - Política i Societat de l’Àsia Oriental

 42990 - Seguretat Humana

 41714 - Seguretat i Desenvolupament: Pautes d'Anàlisi i d'Intervenció