Màster Universitari en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament

Vols preparar-te per treballar les noves dimensions i actors de la seguretat i els diversos models de desenvolupament humà sostenible amb una perspectiva mundial? Et donem la benvinguda!

Pla d'estudis Màster Oficial - Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 42986 - Anàlisi en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament (2021-22)

 41715 - Món Àrab: Relacions Internacionals, Seguretat i Governança (2021-22)

 43485 - Política i Societat de l'Àsia Oriental

 42989 - Pràctiques Professionals

 42990 - Seguretat Humana (2021-22)