Eleccions Junta de Facultat

Eleccions a la Junta de Facultat de Biociències (sector C; curs 2023/24)

Us informen que la Facultat de Biociències, d'acord amb el seu Reglament, convoca eleccions del sector C a la Junta de Facultat per substitució de membres de l'alumnat que han finalitzat els seus estudis.

Per aquestes eleccions, s'utilitzarà el sistema de votació electrònica, durant el període comprès entre les 9h del 22 de novembre i les 10h del 23 de novembre de 2023.

DOCUMENTACIÓ

Resolució
Reglament electoral
Representants elegibles per circumscripció
Calendari Eleccions Junta de Facultat 2023

CENS ELECTORAL

A partir del 23 d'octubre de 2023, podreu consultar el cens a través d’aquest enllaç, accedint amb el vostre usuari (NIU) i la vostra contrasenya.

Per reclamacions del cens electoral envieu un correu a dg.biociencies@uab.cat adjuntant el Model de reclamació al cens provisional. del 24 al 27 d'octubrede 2023.

Resolució de les reclamacions al cens electoral per la Junta Electoral el 30 d'octubre de 2023

CANDIDATURES

Termini per a la presentació de candidatures: del 24 d'octubre al 3 de novembre de 2023.

Presentació de candidatures

Proclamació provisional dels candidats i de les candidates per la Junta Electoral: 7 de novembre de 2023.

Candidatures provisionals

Candidatures definitives

Termini per a presentar reclamacions a la proclamació dels candidats/es: del 7 al 8 de novembre de 2023.

Per reclamacions de la proclamació de candidats/es, envieu un correu a dg.biociencies@uab.cat adjuntant el Model de reclamació de proclamació de candidatures.

Proclamació definitiva dels candidats per la Junta Electoral: 9 de novembre de 2023.

VOTACIÓ ELECTRÒNICA

Des de les 9:00 hores del 22 de novembre fins a les 10:00 hores del 23 de novembre de 2023.

Votació electrònica

RESULTATS

Els resultats provisionals de les eleccions a Junta de Facultat de Biociències es publicaran el 24 de novembre de 2023. Resultats Provisionals

El termini per a la presentació de reclamacions als resultats provisionals finalitza el 28 de novembre de 2023.

Per presentar reclamacions als resultats provisionals de les eleccions, envieu un correu a  dg.biociencies@uab.cat adjuntant el Model de reclamació de resultats provisionals del 27 al 28 de novembre de 2023.

Resolució reclamació resultats provisionals 29 de novembre de 2023.

Resultats definitius