Eleccions Junta de Facultat

Eleccions a la Junta de Facultat de Biociències

Us informen que la Facultat de Biociències, d'acord amb el seu Reglament, convoca eleccions a la Junta de Facultat per caducitat del mandat de tres anys de l'actual Junta.

Per aquestes eleccions, s'utilitzarà el sistema de votació electrònica, durant el període comprès entre les 10h del 22 de novembre i les 11h del 24 de novembre de 2022.

DOCUMENTACIÓ

Resolució
Reglament electoral
Representants elegibles per circumscripció
Calendari Eleccions Junta de Facultat 2022

CENS ELECTORAL

A partir del 20 d'octubre de 2022, podreu consultar el cens a través d’aquest enllaç, accedint amb el vostre usuari (NIU) i la vostra contrasenya.

Per reclamacions del cens electoral envieu un correu a dg.biociencies@uab.cat adjuntant el Model de reclamació al cens provisional.

Resolució de les reclamacions al cens electoral per la Junta Electoral

CANDIDATURES

Termini per a la presentació de candidatures: del 21 d'octubre al 3 de novembre de 2022.

Presentació de candidatures

Proclamació provisional dels candidats i de les candidates per la Junta Electoral: 8 de novembre de 2022.

Candidatures provisionals

Candidatures definitives

Termini per a presentar reclamacions a la proclamació dels candidats/es: del 8 al 9 de novembre de 2022.

Per reclamacions de la proclamació de candidats/es, envieu un correu a dg.biociencies@uab.cat adjuntant el Model de reclamació de proclamació de candidatures.

Proclamació definitiva dels candidats per la Junta Electoral: 10 de novembre

VOTACIÓ ELECTRÒNICA

Des de les 10:00 hores del 22 de novembre fins a les 11:00 hores del 24 de novembre de 2022.

Votació electrònica

RESULTATS

Els resultats provisionals de les eleccions a Junta de Facultat de Biociències es publicaran el 25 de novembre de 2022. Resultats Provisionals

El termini per a la presentació de reclamacions als resultats provisionals finalitza el 29 de novembre de 2022.

Per presentar reclamacions als resultats provisionals de les eleccions, envieu un correu a  dg.biociencies@uab.cat adjuntant el Model de reclamació de resultats provisionals

Resolució reclamació resultats provisionals

Resultats definitius