Eleccions Junta de Facultat

CONVOCATÒRIA

La degana de la Facultat de Dret, Esther Zapater Duque,  d'acord amb el que estableix el Reglament de la Facultat convoca eleccions per a la  renovació de  tots els sectors de la Junta de Facultat   (A, B, C, i D),   pel  sistema de votació electrònica  durant el període comprès entre les 10 h. del 29 de novembre i les 13 h. del 30 de novembre de 2017.

DOCUMENTACIÓ


CENS ELECTORAL

Podeu consultar el cens provisional a l’enllaç següent: https://seuelectronica.uab.cat/votacio-e#106

És imprescindible que comproveu que esteu inscrits correctament per a poder presentar-vos com a candidats i per poder votar

Per reclamacions del cens electoral provisional, envieu un correu electrònic a dg.dret@uab.cat adjuntant el model de reclamació al cens provisional convenientment omplert.

Termini de reclamacions al cens provisional: del 30 d’octubre al 3 de novembre.

Podreu consultar el cens definitiu a partir del dia:  9 de novembre.


CANDIDATURES

Termini presentació de les candidatures: del  31 d'octubre al 9 de novembre
- Formulari de candidatura

Proclamació provisional dels candidats: 13 de novembre
   
Reclamacions a la proclamació dels candidats: del 14 al 17 de novembre
- Formulari de reclamació

Proclamació definitiva dels candidats: 21 de novembre

Avís a candidats
 


VOTACIÓ ELECTRÒNICA

Període de campanya electoral:  del 21 al 30 de novembre

Votació:  de les 10h del 29 de novembre a les 13h del 30 de novembre

Enllaç d’accés a la votació: Votació electrònica


RESULTATS

Publicació dels resultats provisionals:1 de desembre.  Estadístiques participació

Termini de reclamacions als resultats provisionals: del 4 al 5 de desembre

Caldrà presentar el model de reclamacions i enviar-lo per correu electrònic a dg.dret@uab.cat  o bé presentar-lo personalment al deganat de la Facultat.

Publicació dels Resultats definitius :  7 de desembre


Accedir a la votació electrònica