Comissió De Qualitat

Degana: Susana Navas

Secretària Facultat i Responsablede Qualitat: Mª Carmen Navarro

Coordinador/a Estudis Dret: Núria Reynal

Coordinador/a Estudis RR.LL: Olga Paz Torres

Coordinador/a Criminologia: Josep Cid Moliné

Coordinador/a dobles titulacions: Susana Beltrán

Coordinador/a MUDS: David Gutiérrez Colominas

Coordinador/a MUA: Jorge Miquel Rodríguez

Coordinador/a MUDE: Isabel Martínez Jiménez

Coordinador/a MUIE: Josep M. de Dios Marcer

Gestora de Qualitat: Bruno Sánchez Llordes

Administrador/a de Centre: Eva Vila Morros 

Gestor acadèmic: Antonio Manrique Mata

Tres estudiants: Marta Sesé Borniquel, Judith Tort Badal, Daniel Escobedo López

 

Designacions aprovades en Junta de Facultat de 27/11/2023,