Comissió d’Economia, Infraestructures i Serveis

Degana: Esther Zapater Duque

Coordinador Estudis Dret: Albert Pastor Martínez

Coordinadora Estudis RR.LL: Olga Paz Torres

Coordinador Criminologia: Josep Cid Moliné

Coordinadora dobles titulacions: M. José Rodríguez Puerta

Dir. Dep. Dret Privat: Jorge Miquel Rodríguez

Dir. Dep. Dret Públic i CC. HJ.: Eduardo Rojo Torrecilla

Dir. Dep. Ciència Pol. i D. Públic: Xavier Ballart Hernández

Administrador de Centre: Esther Ponsà Sánchez

Gestor acadèmic: Antonio Manrique Mata

Cap Biblioteca Ciències Socials: Montserrat Catafal Benito

Secretari Facultat: José Antonio Fernández Amor

Un membre equip deganal: Carles Górriz López

Un membre personal docent: Miguel Angel Sánchez Huete

Un membre del PAS: Carmen Benítez Gallego

Tres estudiants: Ruth Morante Pita, Damià Madrid Ventura, Jordi Pujadas Pons;