Actes de Graduació de la Facultat de Ciències

Actes de Graduació de la Facultat de Ciències

Dins els actes de celebració de Sant Albert, patró de la Facultat de Ciències, té lloc anualment l’acte institucional de graduació de l’alumnat graduat a la Facultat de Ciències durant el curs acadèmic anterior. Es tracta, doncs, d’una acte de comiat i celebració de les promocions que han acabat els seus estudis.

 

Sant Albert 2022 Acte de lliurament de Diplomes

L'acte de lliurament de diplomes i premis extraordinaris de la promoció 2021/2022 de les titulacions de la Facultat de Ciències tindrà lloc el divendres 18 de novembre a les 16 h a l'Auditori de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB.

Durant el mes d'octubre el Deganat de Ciències enviarà el correu d'invitació amb la informació de l'acte als egressats i egressades per assistir-hi presencialment.

Es tracta d’un acte de comiat de la promoció que ha acabat els seus estudis durant el curs acadèmic anterior. Està presidit pel degà o degana de la facultat amb la participació d’un representant de l’equip de govern de la universitat i un membre del consell social de la mateixa, que realitzen parlament commemoratius. En l’acte també hi intervenen un o dos alumnes titulats, com a representants de la seva titulació. A continuació es fa el lliurament de diplomes emesos per la Facultat, commemoratius de l’acte, i posteriorment dels diplomes acreditatius de premis extraordinaris, per cada titulació. Desprès, del parlament de cloenda s’interpreta l’himne universitari. 

El deganat, conjuntament amb l’administració de centre i la gestió acadèmica organitzen l’acte. 

Tots els estudiants de grau que hagin finalitzat els estudis abans l’acte de graduació reben un correu electrònic adjuntant  la invitació a l’acte amb la informació de data, lloc i hora.

Per tal de confirmar la vostra inscripció caldrà seguir les instruccions que rebreu en els propers dies al vostre correu personal. La data límit de confirmació serà les 24:00 hores del diumenge 10 de novembre.

La inscripció a l'acte implica l'autorització de l’ús de les imatges per part de la Facultat de Ciències.

Sí, el nombre exacte dependrà de l’aforament de la sala i del nombre de graduats, la informació definitiva i actualitzada es rebrà amb el missatge de inscripció.

Els graduats i graduades, prèviament inscrits a l’acte, podran estar acompanyats dins l’auditori, d’un màxim de dues persones. Aquests acompanyants, que també caldrà identificar, disposaran d’un codi d’accés que s’activarà en el moment que el graduat o la graduada facin acte de presència.

Per garantir que les persones correctament inscrites puguin accedir a l’auditori, la resta d’acompanyants, sense excepció, seran redirigits a una sala annexa, des d’on podran seguir la retransmissió de l’acte,  sempre i quant la capacitat de la sala ho permeti.

Es demana a l’alumnat que, tot i haver tancat l'expedient, no rebi cap notificació, es posi en contacte amb el Deganat de la Facultat de Ciències escrivint a dg.ciencies@uab.cat o trucant al telèfon 935811471.

Si no pots assistir a l’acte, però vols participar-hi, ho pots fer enviant fotos o un vídeo (individual o en grup, d’una durada màxima de 10 segons i gravat apaïsat) de salutació o de records de moments passats durant el grau, i que en la mesura del possible seran projectats durant l’acte, o formaran part del recull audiovisual de la cerimònia.