Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Convocatòria núm. 2022-D-FC-CD-8, Titulars d'Universitat
Resolució de 20 d'octubre de 2022, per la qual es convoquen concursos públics per l'accés a places de cossos docents universitaris de professor titular d'universitat
Termini per presentar les sol·licituds
Del 28 d'octubre de 2022 al 25 de novembre de 2022.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al diari oficial corresponent.

Nota: Les sol·licituds juntament amb la documentació es poden presentar segons el procediment establert per la UAB.

Documentació

Bases de la Convocatòria:

Resolució de la Convocatòria:

Sol·licitud:

Llistat d'admesos i exclosos:

 

Llistat de places
Titular d'Universitat: TU/22/91
Titular d'Universitat: TU/22/92
Titular d'Universitat: TU/22/94
Titular d'Universitat: TU/22/95
Titular d'Universitat: TU/22/98