Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-FC-CD-8, Titulars d'Universitat
Resolució de 20 d'octubre de 2022, per la qual es convoquen concursos públics per l'accés a places de cossos docents universitaris de professor titular d'universitat
Referència
TU/22/91
Tipus
Funcionari
Categoria
Titular d'Universitat: TU/22/91
Departament al qual està adscrita
Departament d'Empresa
Observacions
Àrea de coneixement:  Organització d'Empreses
Perfil docent:   Direcció d'Operacions
Perfil investigador:   Gestió de la Qualitat
       
Comissió titular      
    Categoria Universitat
President Pere Ortín Ángel CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Beatriz Minguela Rata TU Universidad Complutense de Madrid
Secretari Josep Rialp Criado CU Universitat Autònoma de Barcelona
       
Comissió suplent      
       
President Emili Grifell Tatjé CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Ángel A. Juan CU Universitat Politècnica de València
Secretari Diego Prior Jiménez CU Universitat Autònoma de Barcelona

 

Baremació de criteris

Barems

 

Llistat admesos

Llista definitiva candidats:
Alexandra Simon Villar

 

Resolució Calendari Concurs 

Resolució del concurs: 13 de gener de 2023

Adjudicació: Alexandra Simon Villar

Tornar al concurs