Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Convocatòria núm. 2022-D-LD-CC-8 Professor Agregat Laboral (Taulí)
Resolució de 20 de juliol de 2022, conjunta de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Corporació Sanitària Parc Taulí, per la qual es convoca concurs públic per l'accés a places d'agregat o agregada en règim de contracte laboral per ocupar plaça assistencial vinculada a la Corporació Sanitària Parc Taulí.
Termini per presentar les sol·licituds
Del 15 de setembre de 2022 al 14 d'octubre de 2022.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al diari oficial corresponent.

Nota: Les sol·licituds juntament amb la documentació es poden presentar presencialment en el registre general o en el registre electrònic de la Universitat (Sol·licitud genèrica/Realitzar el tràmit/Amb certificat digital/omplir i adjuntar els documents).

Documentació

Bases de la Convocatòria:

Resolució de la Convocatòria:

Sol·licitud:


Llistat d'admesos i exclosos:

Llistat de places
Professor Agregat: AL/22/556