Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-LD-CC-8 Professor Agregat Laboral (Taulí)
Resolució de 20 de juliol de 2022, conjunta de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Corporació Sanitària Parc Taulí, per la qual es convoca concurs públic per l'accés a places d'agregat o agregada en règim de contracte laboral per ocupar plaça assistencial vinculada a la Corporació Sanitària Parc Taulí.
Referència
AL/22/556
Tipus
Laboral
Categoria
Professor Agregat: AL/22/556
Departament al qual està adscrita
Departament de Medicina
Observacions
Àrea: Medicina    
Especialitat: Malalties Infeccioses    
Perfil docent: MIC IV i AIMS (Malalties Infeccioses)  
Perfil investigador: Recerca en malalties infeccioses amb èmfasi en infeccions hospitalàries, infeccions endovasculars i endocarditis i gèrmens multiresistents
Destí:  Hospital Universitari Parc Taulí    
Comissió titular    
    Categoria Universitat
President Albert Selva O'Callaghan CU Universitat Autònoma de Barcelona
Secretari Benito Almirante Gragera AGR Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal 1r Josep Maria Miró Meda CU Universitat de Barcelona
Vocal 2n Marta Navarro Vilasaró Dra Hospital Universitari Parc Taulí
Vocal 3r Anna Marrón Puigdueta Dra Hospital Universitari Parc Taulí
       
Comissió suplent    
    Categoria Universitat
Presidenta Roser Solans Laque AGR Universitat Autònoma de Barcelona
Secretari Vicenç Falcó Ferrer TU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal 1r Esther Calbo Sebastián AGR Universitat Internacional Catalunya
Vocal 2n Eva Van den Eynde Otero Dra Hospital Universitari Parc Taulí
Vocal 3r Aina Gomila Grange Dra Hospital Universitari Parc Taulí

 

Renuncia i nomenament secretari

Baremació de criteris

 

Llistat admesos

Llista definitiva candidats:
Oriol Gasch Blasi

 

Resolució Calendari Concurs

 

Resolució del concurs: 21 de desembre de 2022

Adjudicació: Oriol Gasch Blasi

Tornar al concurs